Novica

Cene naftnih derivatov za tretje četrtletje 2022

⇒ Energetika ⇒ Statistika

Cene naftnih derivatov za pogon motornih vozil v Sloveniji so se v 3. četrtletju (julij - september) 2022 povišale. Glede na preteko četrtletje so bile maloprodajne cene bencinskega goriva (NMB-95) višje za 4 %, standardnega dizelskega goriva pa za višje 8 %. Maloprodajna cena kurilnega olja za ogrevanje se je v treh mesecih povišala za 7 %.

Direktorat za energijo Ministrstva za infrastrukturo, ki spremlja statistiko cen naftnih derivatov v Sloveniji, je objavil podatke strukture povprečnih referenčnih maloprodajnih cen naftnih derivatov na nacionalnem nivoju za 3. četrtletje (julij - september) leta 2022.

Povprečne referenčne maloprodajne cene naftnih derivatov v Sloveniji so v 3. četrtletju 2022 znašale:

  • 1,603 EUR/l za neosvinčen motorni bencin 95 (NMB-95),
  • 1,997 EUR/l za neosvinčen motorni bencin 98 (NMB-98),
  • 1,756 EUR/l za standardno dizelsko gorivo (Dizel Standard),
  • 2,108 EUR/l za premium dizelsko gorivo (Dizel Premium),
  • 1,459 EUR/l za kurilno olje ekstra lahko (KOEL),
  • 1,004 EUR/l za UNP – avtoplin.

Referenčne maloprodajne cene večine naftnih derivatov so tudi v 3. četrtletju 2022 naraščale. V obdobju treh mesecev (glede na 2. četrtletje 2022) je bila maloprodajna cena NBM-95 višja za 4 %, NMB-98 za 3 %, Dizel Standard za 8 %, Dizel Premium za 23 %, KOEL za 7 % in UNP – avtoplina nižja 2 %. Razlog za spremembo maloprodajnih cen so razmere na nabavnem trgu energentov. Cena surove nafte (Crude Oil Brent) na borzah se je v 3. četrtletju 2022 gibala med 83 in 108 USD na sodček, nadaljeval se je tudi trend slabitve EUR proti USD. To se je preneslo v neto cene goriv (brez davkov in dajatev), ki so se glede na preteklo četrtletje povišale za 9 % pri NBM-95, za 5 % pri NMB-98, za 15 % pri Dizel Standard, za 35 % pri Dizel Premium gorivu ter za 11 % pri KOEL. Zgolj neto cena UNP - avtoplina se je v treh mesecih znižala, in sicer za 2 %.

Zaradi ukrepov Vlade RS so se dajatve in prispevki (okoljska dajatev CO2, prispevek URE, prispevek OVE+SPTE) za naftne derivate v 3. četrtletju 2022 glede na prejšnje četrtletje znižali za bencinsko in dizelsko gorivo v povprečju za 60 %, za ELKO pa za 37 %. Razlog je začasna ukinitev obveznosti plačevanja okoljske dajatve CO2 za motorni bencin, dizelsko gorivo in KOEL ter oprostitev prispevka URE in prispevka OVE+SPTE ob uvedbi ponovne regulacije cen pogonskih goriv, ki velja od 21. junija 2022. Ukrep podaljšanja znižanih trošarin za energente, ki velja od 1. februarja 2022, se je odrazil na še naprej znižanih postavkah trošarin.

Z namenom ublažitve dviga cen nafte na svetovnih trgih je Vlada RS v drugi polovici junija ponovno uvedla regulacijo cen pogonskih goriv (NMB-95 in dizelsko gorivo) na podlagi modelskih borznih cen na bencinskih servisnih površinah zunaj avtocest in hitrih cest. S koncem pretekle kurilne sezone se je 22. maja 2022 iztekel ukrep regulacije oblikovanja cene KOEL z omejeno najvišjo dovoljeno distribucijsko maržo, kar je pospešilo rast maloprodajne cene julija 2022 preko 1,6 EUR/liter. Ponovna regulacija cen KOEL za novo kurilno sezono 2022/2023, ki  velja od 13. septembra 2022, je maloprodajno ceno malce ublažila.

Referenčne maloprodajne cene naftnih derivatov so se tudi na letni ravni povišale. V obdobju enega leta (3. četrtletje 2022 napram 3. četrtletje 2021) je bila cena NMB-95 višja za 27 %, NMB-98 za 39 %, dizelskega goriva za 36 %, UNP – avtoplina za 42 % in KOEL za 45 %. Neto cene brez davkov in dajatev so v obdobju enega leta narasle za 55 % pri NMB 95, za 68 % pri NMB 98, za 78 % pri dizelskem gorivu, za 52 % pri UNP – avtoplinu in za 79 % pri KOEL.

Podrobnejši prikaz strukture referenčnih maloprodajnih cen naftnih derivatov v Sloveniji na četrtletni ravni je na voljo v statistični časovni vrsti.

Povezava na statistične podatke

Vir: MZI


© 2012 - 2023 Portal Energetika