Novica

Maloprodajne cene električne energije v 3. trimesečju 2022

⇒ Energetika ⇒ Statistika

Ministrstvo za infrastrukturo je objavilo statistiko strukture reprezentativnih cen električne energije za gospodinjske in negospodinjske odjemalce na maloprodajnem trgu Slovenije za 3. trimesečje (julij - september) leta 2022. Maloprodajna cena za povprečnega gospodinjskega odjemalca je znašala 205 EUR/MWh in se je v obdobju treh mesecev zvišala za 31 %, za povprečnega negospodinjskega odjemalca pa je znašala 240 EUR/MWh, kar je 21 % več kot v prejšnjem trimesečju.

Tržna postavka cene za elektriko je bila v obdobju enega leta v povprečju za gospodinjstva višja za 44 %, za negospodinjske porabnike pa višja za 170 %.

Na nacionalnem nivoju so objavljeni uradni podatki strukture reprezentativnih cen električne energije za statistične skupine gospodinjskih in negospodinjskih odjemalcev na maloprodajnem trgu v Sloveniji za tretje trimesečje (julij - september) leta 2022.

Gospodinjski odjem

Maloprodajna cena za povprečnega gospodinjskega odjemalca na nacionalnem nivoju je v 3. trimesečju 2022 znašala 205,0 EUR/MWh in je bila za 31 % višja od maloprodajne cene v 2. trimesečju 2022. V obdobju enega leta (3. trimesečje 2022 glede na 3. trimesečje 2021) se je maloprodajna cena za povprečnega gospodinjskega porabnika zvišala za 18 %.

Postavka cena električne energije, kot tržna kategorija v pristojnosti določanja dobaviteljev, je v 3. trimesečju 2022 za povprečnega gospodinjskega odjemalca znašala 96,1 EUR/MWh (brez DDV) in se je v obdobju enega leta povišala za 44 %. Zaradi visoke rasti cen električne energije je Vlada RS za obdobje od 1. septembra 2022 do 31. avgusta 2023 z Uredbo o določitvi cen električne energije omejila najvišjo dovoljeno ceno postavke električne energije za gospodinjske odjemalce, male poslovne odjemalce ter za porabo v skupnih prostorih večstanovanjskih stavb in skupnih prostorih v mešanih večstanovanjsko-poslovnih stavbah.

Omrežnina za uporabo elektroenergetskega sistema, ki je regulativno določena za celotno področje države, je znašala 58,5 EUR/MWh (brez DDV) in se je v opazovanem obdobju enega leta zvišala za 12 %. Zaračunane dajatve za namene energetike (prispevek za podpore proizvodnji električne energije iz OVE in SPTE, prispevek za energetsko učinkovitost, prispevek za delovanje operaterja trga z električno energijo) so za povprečnega gospodinjskega odjemalca v 3. trimesečju 2022 znašale 17,6 EUR/MWh (brez DDV) in so se v obdobju enega leta zaradi ukrepa oprostitve plačevanja prispevka za podpore proizvodnji električne energije iz OVE in SPTE, ki velja sočasno z regualcijo cen elektrike, znižale za 13 %. Trošarina je v 3. trimesečju 2022 znašala 1,53 EUR/MWh (brez DDV) in se je v obdobju enega leta na podlagi vladnega ukrepa znižanja trošarine, ki velja od februarja 2022, znižala za polovico.

Kot komplementarni ukrep sprejeti regulaciji cen električne energije se na podlagi Zakona o nujnem ukrepu na področju davka na dodano vrednost za omilitev dviga cen energentov vsem odjemalcem električne energije od 1. septembra 2022 dalje obračuna nižja davčna stopnja DDV v višini 9,5 %.

V 3. trimesečju 2022 je za povprečnega gospodinjskega odjemalca delež postavke energija v strukturi maloprodajne cene znašal 46,9 %, delež omrežnine 28,5 %, delež dajatev v energetiki 8,6 %, delež trošarine 0,7 % in davek na dodano vrednost 15,3 % končne maloprodajne cene.

Podrobnejši podatki strukture maloprodajne cene električne energije za gospodinjske odjemalce na četrtletnem nivoju so dostopni v statistični časovni vrsti:


Negospodinjski odjem

Maloprodajna cena za povprečnega negospodinjskega odjemalca na nacionalnem nivoju je 3. trimesečju 2022 znašala 240,3 EUR/MWh in je bila za 21 % višja od maloprodajne cene v 2. trimesečju 2022. V obdobju enega leta se maloprodajna cena za povprečnega negospodinjskega porabnika povišala za 106 %.

Cena električne energije, ki se prosto oblikuje na trgu, je v 3. trimesečju 2022 za povprečnega negospodinjskega odjemalca znašala 170,3 EUR/MWh (brez DDV) in se je v obdobju enega leta povišala za faktor 2,7. Regulirana omrežnina za uporabo elektroenergetskega sistema, ki je znašala 21,3 EUR/MWh (brez DDV), se je v opazovanem obdobju enega leta zvišala za 12 %. Dajatve za namene energetike so za povprečnega negospodinjskega odjemalca v 3. trimesečju 2022 znašale 10,9 EUR/MWh (brez DDV) in so se v obdobju enega leta v povprečju zvišale za 1 %. Povprečnemu negospodinjskemu odjemalcu je bila v 3. trimesečju 2022 zaračunana trošarina v višini 1,2 EUR/MWh (brez DDV), kar je 56 % manj kot leto pred tem, kar je posledica ukrepa znižanih trošarin na električno energijo.

V 3. trimesečju 2022 je delež postavke za dobavo energije znašal 83,6 %, delež omrežnine 10,4 %, delež dajatev v energetiki 5,4 %, delež trošarine pa 0,6 % cene brez vključenega DDV.

Podrobnejši podatki strukture maloprodajne cene električne energije za negospodinjske odjemalce na četrtletnem nivoju so dostopni v statistični časovni vrsti:

Vir: MZI


© 2012 - 2023 Portal Energetika