Novica

Predhodno posvetovanje glede posodobitve NEPN

⇒ Energetika ⇒ Nacionalni energetski in podnebni načrt

Konzorcij institucij NEPN in Ministrstvo za infrastrukturo sta od avgusta do decembra 2022 izvedla predhodno posvetovanje o ciljih in usmeritvah posodobitve NEPN, ki je obsegalo javno predstavitev, spletno posvetovanje in ciljne strokovne posvete. Objavljamo zaključke.

Konec septembra 2022 je na Fakulteti za elektrotehniko v Ljubljani potekala javna predstavitev poročila o stanju izvajanja NEPN. Dogodka se je udeležilo okoli 95 udeležencev. Uvodnemu nagovoru ministra za infrastrukturo mag. Bojana Kumra je sledila predstavitev procesa posodobitve NEPN, Poročila o izvajanju NEPN, rezultatov javnomnenjske raziskave »Odnos javnosti do obnovljivih virov energije« ter glavnih izzivov in usmeritev za posodobitev NEPN. Sledila je odprta razprava in vabilo vsem udeležencem, da se aktivno vključijo v proces posvetovanja. Vsa predstavljena gradiva so dostopna na spletni strani NEPN - Preliminarno posvetovanje z javnostjo.

V obdobju med 26. avgustom in 21. oktobrom 2022 je v okviru preliminarnega posvetovanja z javnostjo potekalo spletno posvetovanje z javnostjo o ciljih in usmeritvah NEPN. Na posvetovanju, kjer je bilo mogoče prispevke oddati preko spletne ankete, je sodelovalo 135 predstavnikov zainteresirane javnosti. Od tega je bilo 46 vnosov veljavnih in podrobneje obdelanih. Pripravljena je bila Analiza spletnega posvetovanja glede posodobitve NEPN (avgust-oktober 2022). Glavna sporočila spletnega posvetovanja bodo smotrno upoštevana pri posodobitvi strokovnih podlag za NEPN in pri pripravi prvega osnutka posodobitve NEPN. Analiza spletnega posvetovanja glede posodobitve NEPN je prav tako dostopna na spletni strani NEPN - Preliminarno posvetovanje z javnostjo.

Za vzpostavitev širokega strokovnega dialoga in vključitev širše strokovne in druge javnosti v pripravo posodobitve NEPN je bil z namenom oblikovanja širšega strokovnega soglasja ter pridobitve kakovostnih podatkov in stališč glede izhodišč in usmeritev pri prenovi NEPN ter kakovostnih vhodnih podatkov pri pripravi oz. posodobitvi scenarijev NEPN izveden niz 8 ciljnih tematskih posvetov z deležniki. Na posvetih so bili obravnavani ključni dejavniki prihodnjega razvoja Slovenije, ključna področja, sektorji in tehnologije z največjimi izzivi in negotovostmi pri prihodnjem razvoju in zelenem prehodu v Sloveniji. Nabor in vsebina posvetov je bila oblikovana in prilagojena glede na rezultate in usmeritve iz preliminarnega procesa posvetovanja z javnostjo. Pripravljeno je bilo skupno Poročilo o izvedenih posvetih in informacija o vsakem posameznem izvedenem posvetu, vključno s kratkim povzetkom in poročilom iz posveta. Podrobnejše informacije o vsakem posameznem posvetu so dostopne na spletni strani NEPN - Ciljni tematski posveti z deležniki.  Glavna sporočila ciljnih posvetov bodo smotrno upoštevana pri posodobitvi strokovnih podlag za NEPN in pri pripravi prvega osnutka posodobitve NEPN.

Poleg priprave Dvoletnega celovitega energetskega in podnebnega poročila, Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo ter konzorcij NEPN intenzivno pripravljata prvo posodobitev strokovnih podlag in prvi predlog posodobitve NEPN, kjer bo poudarek predvsem na usmeritvah in ciljih. Spomladi 2023 bo skladno z Načrtom sodelovanja z javnostjo izveden nov krog posvetovanja. Informacije o tem bodo objavljene predvidoma do konca meseca februarja 2023.

Vse informacije o procesu posodobitve NEPN so na voljo na spletni platformi »Nacionalni energetski in podnebni načrt«.

Za ažurno prejemanje informacij o procesu posodobitve NEPN zainteresirane deležnike vabimo, da se prijavijo na prejemanje novic na Portalu Energetika.

Vir: MOPE


© 2012 - 2024 Portal Energetika