Novica

V letu 2022 občutno zvišanje cen naftnih derivatov

⇒ Energetika ⇒ Statistika

Maloprodajne cene vseh naftnih derivatov za pogon motornih vozil so se v Sloveniji v letu 2022 zvišale v primerjavi z letom 2021. V letu 2022 je bila povprečna referenčna maloprodajna cena 95 oktanskega neosvinčenega motornega bencina višja za 23%, dizelskega goriva za 29% in UNP-avtoplina pa višja za 38%. Za tretjino je bila višja referenčna maloprodajna cena ekstra lahkega kurilnega olja za ogrevanje.

Glavni razlog za zvišanje maloprodajnih cen so bile višje neto nabavne cene energentov.

Direktorat za energijo, ki v okviru ministrstva, pristojnega za energijo, spremlja statistiko cen naftnih derivatov v Sloveniji, je objavil podatke strukture povprečnih referenčnih cen naftnih derivatov na nacionalnem nivoju Slovenije za 4. trimesečje (oktober - december) 2022 in celotno leto 2022.
 

Četrto trimesečje 2022

Povprečne referenčne maloprodajne cene naftnih derivatov so v 4. trimesečju 2022 v Sloveniji znašale:

 • 1,421 EUR/l za neosvinčen motorni bencin 95 (NMB-95),
 • 1,743 EUR/l za neosvinčen motorni bencin 98 (NMB-98),
 • 1,680 EUR/l za dizelsko gorivo (DIZEL),
 • 1,323 EUR/l za kurilno olje ekstra lahko (KOEL),
 • 0,990 EUR/l za UNP – avtoplin.

Referenčne maloprodajne cene vseh naftnih derivatov so se v zadnjem trimesečju 2022 znižale. Glede na preteklo trimesečje (4Q-2022 glede na 3Q-2022) je bila maloprodajna cena bencinskega goriva NBM-95 nižja za 11%, bencinskega goriva NBM-98 nižja za 13%, dizelskega goriva pa nižja za 5%. Maloprodajna cena UNP - avtoplina se je zadnjih treh mesecih znižala za 1%, medtem ko je bila maloprodajna cena KOEL v tem obdobju nižja za 9%.

Razlog za spremembo maloprodajnih cen so bile ugodnejše razmere na nabavnem trgu energentov, saj se je povprečna borzna cena surove nafte (Crude Oil Brent) v 4. četrtletju 2022 gibala med 93 in 81 USD na sodček. Izboljšalo se je tudi menjalno razmerje tečaja EUR/USD, kar je omogočilo ugodnejše neto cene goriv (brez davkov in dajatev). Dodatno je k ublažitvi cen prispevala tudi vlada s ponovno uvedbo regulacije cen pogonskih goriv (NMB-95 in dizelsko gorivo) na podlagi modelskih borznih cen na bencinskih servisnih površinah zunaj avtocest in hitrih cest. Ponovna regulacija cen KOEL za kurilno sezono 2022/2023, ki  velja od 13. septembra 2022, je prav tako ublažila povišanje maloprodajne cene.
 

Celotno leto 2022

Znane so tudi referenčne povprečne maloprodajne cene naftnih derivatov na celoletnem nivoju za leto 2022, ki so na enoto prodanega naftnega derivata znašale:

 • 1,493 EUR/l za neosvinčen motorni bencin 95 oktanski (NMB-95),
 • 1,825 EUR/l za neosvinčen motorni bencin 98 in več oktanski (NMB-98),
 • 1,634 EUR/l za dizelsko gorivo (DIZEL),
 • 1,288 EUR/l za kurilno olje ekstra lahko (KOEL),
 • 0,975 EUR/l za UNP – avtoplin.

Referenčne letne maloprodajne cene vseh naftnih derivatov za leto 2022 so se v obdobju enega leta (v primerjavi s povprečnimi cenami v letu 2021) povišale, in sicer:

 • pri NMB-95 za 23%,
 • pri NMB-98 za 32%,
 • pri DIZEL za 29%,
 • pri KOEL za 33%,
 • pri UNP – avtoplinu za 38%.

Razlog za letno zvišanje maloprodajnih cen so bile neugodne razmere na nabavnem trgu energentov v večini leta 2022. Povprečna borzna cena surove nafte (Crude Oil Brent) je v letu 2022 znašala 70,7 USD/sodček, kar je bilo 43% več kot v povprečju v letu 2021. Preračunano v EUR je cena sodčka surove nafte v letu 2022 porastla za 60% glede na leto 2021. Posledično so narasle neto cene derivatov brez davkov in dajatev v Sloveniji, ki so se poviševale od prvega do tretjega četrtletja 2022. Neto cene energentov (brez davkov in dajatev) so se tako v obdobju enega leta zvišale za 47% pri NMB-95, za 56% pri NMB-98, za 64% pri DIZEL, za 61% pri KOEL in za 47% pri UNP-avtoplinu.

Zaradi ukrepov Vlade RS so se energetske in okoljske dajatve (okoljska dajatev CO2, prispevek URE, prispevek OVE+SPTE) za naftne derivate v opazovanem obdobju enega leta znižale za bencinsko in dizelsko gorivo v povprečju za 38%, za ELKO pa za 29%. Razlog je ukinitev obveznosti plačevanja okoljske dajatve CO2 za motorni bencin, dizelsko gorivo in KOEL ter oprostitev prispevka OVE+SPTE ob uvedbi ponovne regulacije cen pogonskih goriv, ki velja od 21. junija 2022. Ukrep podaljšanja znižanih trošarin za energente, ki velja od 1. februarja 2022, se je odrazil na znižanih postavkah trošarin, ki so bile v letu 2022 za bencinsko gorivo nižje za 4%, za dizelsko gorivo nižje za 13% in za KOEL nižje za 45% od povprečnih vrednosti postavk v letu 2021.

Podrobnejši prikaz strukture maloprodajnih cen naftnih derivatov v Sloveniji je na voljo v dveh statističnih časovnih vrstah, in sicer na četrtletni in na letni ravni za obdobje od leta 2008 dalje.

Podrobnosti

Vir: MZI


© 2012 - 2024 Portal Energetika