Novica

Cene električne energije na maloprodajnem trgu za leto 2022

⇒ Energetika ⇒ Statistika

Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo je objavilo statistiko referenčnih cen električne energije za gospodinjske in negospodinjske odjemalce na maloprodajnem trgu Slovenije za 4. četrtletje in celotno leto 2022. Maloprodajna cena za povprečnega gospodinjskega odjemalca je v letu 2022 znašala 161 EUR/MWh in je ostala na ravni povprečne cene iz leta 2021, za povprečnega negospodinjskega odjemalca pa je znašala 208 EUR/MWh in se je v enoletnem obdobju povišala za 79%.

Tržna postavka cene električne energije je bila v obdobju enega leta v povprečju za negospodinjske porabnike višja za 140%.

Na nacionalnem nivoju so objavljeni uradni podatki strukture referenčnih cen električne energije za statistične skupine gospodinjskih in negospodinjskih odjemalcev na maloprodajnem trgu v Sloveniji za zadnje trimesečje (oktober - december) 2022 in celotno leto 2022.

Gospodinjski odjem

Maloprodajna referenčna cena za povprečnega gospodinjskega odjemalca na nacionalnem nivoju je v 4. trimesečju 2022 znašala 171,7 EUR/MWh in je bila za 18% nižja od maloprodajne cene v 3. trimesečju 2022. V zadnjem trimesečju 2022 so se v polni meri odrazili vladni ukrepi za blaženje energetske blaginje. Zaradi visoke rasti cen električne energije je Vlada RS z Uredbo o določitvi cen električne energije s 1. septembrom 2022 omejila najvišjo dovoljeno ceno postavke električne energije za gospodinjske odjemalce, male poslovne odjemalce ter za porabo v skupnih prostorih večstanovanjskih stavb in skupnih prostorih v mešanih večstanovanjsko-poslovnih stavbah. Postavka cena električne energije je tako za povprečnega gospodinjskega odjemalca v 4. trimesečju 2022 znašala 92,9 EUR/MWh (brez DDV), kar je pomenilo 3% znižanje glede na četrtletje pred tem.

Na celoletnem nivoju je maloprodajna cena za povprečnega gospodinjskega odjemalca v letu 2022 znašala 161,4 EUR/MWh, kar je pomenilo, da ni bilo evidentiranega povišanja glede na povprečno maloprodajno ceno v letu 2021.

Postavka cene električne energije je v letu 2022 za povprečnega gospodinjskega odjemalca znašala 82,9 EUR/MWh (brez DDV) in se je v obdobju enega leta povišala v povprečju za 29%. Omrežnina za elektroenergetsko omrežje, ki je regulirana za celotno področje države, je znašala 40,1 EUR/MWh (brez DDV) in se je v obdobju enega leta v povprečju znižala za 17%. Znižanje je posledica  interventnega Zakona o nujnih ukrepih za omilitev posledic zaradi vpliva visokih cen energentov (ZUOPVCE), ki je za vse odjemne skupine od februarja do aprila 2022 znižal tarifne postavke omrežnine na nič. Zaračunane dajatve za namene energetike (prispevek za podpore proizvodnji električne energije iz OVE in SPTE, prispevek za energetsko učinkovitost, prispevek za delovanje operaterja trga z električno energijo) so v letu 2022 znašale 10,5 EUR/MWh (brez DDV) in so se v obdobju enega leta zaradi ukrepa oprostitve plačevanja prispevka za podpore proizvodnji električne energije iz OVE in SPTE, ki je začel veljati sočasno z regulacijo cen elektrike, znižale za 36%. Trošarina je bila za povprečnega gospodinjskega odjemalca v letu 2022 obračunana v višini 1,7 EUR/MWh (brez DDV), kar je zaradi interventnega ukrepa znižanja trošarine, ki velja od februarja 2022, pomenilo 44% znižanje glede na leto 2021. Kot komplementarni ukrep sprejeti regulaciji cen električne energije se na podlagi Zakona o nujnem ukrepu na področju davka na dodano vrednost za omilitev dviga cen energentov vsem odjemalcem električne energije od 1. septembra 2022 dalje na vse postavke (razen postavke fiksnih stroškov poslovanja dobaviteljev) obračuna tudi nižja davčna stopnja DDV v višini 9,5%.

V letu 2022 je delež postavke električna energija v strukturi maloprodajne cene znašal 51,4%, delež omrežnine 24,8%, delež dajatev v energetiki 6,5%, delež trošarine 1,1% in delež davka na dodano vrednost 16,2% končne maloprodajne cene.

Podrobnejše informacije strukture maloprodajnih cen električne energije za gospodinjske odjemalce so na četrtletnem in letnem nivoju za vse statistične skupine odjema dostopne v časovnih vrstah:  


Negospodinjski odjem

Maloprodajna referenčna cena za povprečnega negospodinjskega odjemalca na nacionalnem nivoju je v 4. trimesečju 2022 znašala 210,3 EUR/MWh in je bila za 13% nižja od maloprodajne cene v 3. trimesečju 2022. Postavka cena električne energije, ki se prosto oblikuje na trgu, je v 4. trimesečju 2022 znašala 158,0 EUR/MWh (brez DDV), kar je bilo 7% manj kot četrtletje pred tem, ko je bila zabeležena najvišja četrtletna cena v letu 2022.

Na celoletnem nivoju je za povprečnega negospodinjskega odjemalca maloprodajna cena v letu 2022 znašala 207,7 EUR/MWh in je bila za 79% višja kot je znašala povprečna letna cena v letu 2021.

Cena električne energije, ki se prosto oblikuje na trgu, je v letu 2022 znašala v povprečju 149,2 EUR/MWh (brez DDV) in se je v obdobju enega leta zvišala za 140%. Regulirana cena omrežnine za uporabo elektroenergetskega sistema, ki je v povprečju v letu 2022 znašala 16,2 EUR/MWh (brez DDV), se je v opazovanem obdobju enega leta znižala za 15%. Dajatve za namene energetike so v letu 2022 v povprečju negospodinjske porabnike obremenile v višini 9,7 EUR/MWh (brez DDV), kar je v enoletnem obdobju pomenilo znižanje za 10%. Povprečnemu negospodinjskemu odjemalcu je bila v letu 2022 zaračunana trošarina v višini 1,3 EUR/MWh, kar je za 52% manj kot leta 2021, kar je posledica ukrepa znižanih trošarin na električno energijo.

V letu 2022 je delež tržne postavke električna energija znašal 84,6%, delež omrežnine 9,2%, delež dajatev v energetiki 5,5%, delež trošarine pa 0,7% cene brez vključenega davka na dodano vrednost.

Podrobnejše informacije strukture maloprodajne cene električne energije za negospodinjske odjemalce so na četrtletnem in letnem nivoju za vse statistične skupine odjema dostopne v časovnih vrstah:

Vir: MOPE


© 2012 - 2023 Portal Energetika