Novica

Zaključno posvetovanje z javnostjo glede posodobljenega NEPN in okoljskega poročila

⇒ Energetika ⇒ Nacionalni energetski in podnebni načrt

Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo začenja zaključno posvetovanje z javnostjo glede posodobljenega osnutka celovitega Nacionalnega energetskega in podnebnega načrta (NEPN) in Okoljskega poročila za NEPN, ki bo potekalo do 23. junija 2024. V sklopu javne razgrnitve bosta v juniju potekali javni predstavitvi vseh dokumentov.

V okviru procesa priprave posodobljenega Nacionalnega energetskega in podnebnega načrta (NEPN) je jeseni 2022 potekalo preliminarno posvetovanje z javnostjo, spomladi 2023 je sledila javna predstavitev prvega predloga posodobitve NEPN in jeseni 2023 še dodatni sklop posvetov glede prenove ukrepov NEPN. V začetku leta 2024 sta bili pripravljeni novi verziji osnutka posodobitve NEPN in dopolnjen osnutek okoljskega poročila, ki ga je bilo v okviru postopka celovite presoje vplivov na okolje potrebno dodatno popraviti in dopolniti.

Ministrstvo je 20. maja 2024 prejelo pozitivno mnenje Sektorja za okoljske presoje na ponovno dopolnjeno okoljsko poročilo za NEPN, ki je ustrezno za javno razgrnitev pod pogojem, da se gradivo dopolni in popravi v skladu s pripombami v obrazložitvi mnenja.

Skladno z obrazložitvami iz mnenja o ustreznosti sta bila oba okoljska dokumenta (Okoljsko poročilo in Dodatek za presojo sprejemljivosti) s strani pripravljalcev ustrezno dopolnjena.

Javna razgrnitev in posvetovanje z javnostjo

Skladno z Zakonom o varstvu okolja (ZVO-2) se z današnjim dnem pričenja javna razgrnitev vseh dokumentov in posvetovanje z javnostjo, ki bo potekalo do vključno nedelje, 23. junija 2024. V okviru postopka javne obravnave se javno razgrinjajo dopolnjeni četrti predlog posodobitve NEPN (verzija 4.2) in tretjič dopolnjeni osnutek okoljskega poročila z dodatkom za presojo sprejemljivosti:

Zainteresirano javnost vabimo k sodelovanju za oddajo pripomb in mnenj na razgrnjena gradiva, ki jih je mogoče sporočiti na gp.mopeping@govpong.si preko Obrazca za oddajo pripomb v okviru javnega posvetovanja.

Več informacij o razgrnjenih gradivih in o posvetovanju z javnostjo so na voljo na spletni strani Javna razgrnitev končnega predloga posodobitve NEPN ter posvetovanje z javnostjo (spomladi 2024).

Javna predstavitev

V okviru javne razgrnitve bosta v mesecu juniju 2024 izvedeni tudi dve javni predstavitvi. Na prvi javni predstavitvi, ki bo potekala 3. junija 2024 na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani, bo sodeloval minister mag. Bojan Kumer. Druga javna predstavitev bo potekala preko spleta. Podrobnejše informacije glede dogodka bodo objavljene na spletni strani NEPN.

Zaključek strokovnih podlag

Najbolj zahteven in kompleksen proces priprave posodobitve NEPN je predstavljala posodobitev strokovnih podlag. Potrebni so bili usklajeni pristopi za posodobitev več kompleksnih modelov za izdelavo analiz in scenarijev ter energetskih in emisijskih bilanc, ki jih pri izdelavi NEPN uporabljajo partnerji konzorcija (REES-SLO, GIS-toplotne karte, prometni model, modeli razvoja elektroenergetskega sistema, model LULUCF, kmetijski modeli, makroekonomski model, idr.). Vse aktivnosti so bile uspešno zaključene s pripravo celovite posodobitve strokovnih podlag za NEPN, ki so bile eden ključnih elementov za uspešno pripravo zadnje verzije posodobljenega NEPN.

Pri pripravi osnutka posodobljenega NEPN je Sloveniji v okviru tehnične pomoči Evropske komisije ciljno strokovno podporo zagotavljal konzorcij institucij pod vodstvom svetovalnega podjetja ICF, ki vključuje še partnerje Cambridge Econometrics, Adelphi, CSD in Artelys. Maja 2024 je bila uspešno zaključena še zadnja aktivnost. Vsi rezultati so javno objavljeni na spletni strani NEPN - Tehnična pomoč s strani Evropske komisije.

Naslednji koraki

Po zaključenem posvetovanju z javnostjo bo osnutek posodobitve NEPN, v čim večji meri upoštevajoč prejete predloge in mnenja, celovito posodobljen. Pripravljena bo končna verzija osnutka posodobitve NEPN (verzija 5), ki bo skupaj z dopolnjenim okoljskim poročilom, dodatkom za presojo sprejemljivosti in prilogami, skladno z ZVO-2 posredovana v presojo o sprejemljivosti. Po zaključku celovite presoje vplivov na okolje bo osnutek posodobitve NEPN predložen v sprejem Vladi RS in nato posredovan Evropski komisiji.

Vir: MOPE


© 2012 - 2024 Portal Energetika