Javna razgrnitev končnega predloga posodobitve NEPN ter formalno posvetovanje z javnostjo

Potekalo bo spomladi 2024, skladno z Zakonom o varstvu okolja. Na vse prejete pripombe bodo pripravljeni odgovori, ki bodo zbrani v zbirnem poročilu. Cilj tega posvetovanja je pridobiti zaključno usmeritev s strani strokovne in laične javnosti glede končnega predloga posodobitve NEPN. Na podlagi prejetih pripomb bo osnutek posodobitve NEPN ustrezno nadgrajen in predložen v sprejem Vladi Republike Slovenije.

Po potrebi se jeseni 2023 pripravi tudi določeno število delavnic, ki bodo namenjena strokovni in/ali širši javnosti in katerih namen bo skupno oblikovanje in načrtovanje potrebnih dodatnih ključnih ukrepov za posodobitev NEPN.

V kolikor bo treba skladno z Zakonom o varstvu okolja za NEPN opraviti tudi celovito presojo vplivov na okolje (CPVO), bo tudi v okviru postopka CPVO pripravljen načrt sodelovanja z javnostjo, ki se bo smiselno povezoval s tem načrtom sodelovanja z javnostjo pri pripravi NEPN.


© 2012 - 2024 Portal Energetika