Smernice in mnenja k prostorskim aktom

Direktorat za energijo je med drugim tudi nosilec urejanja prostora za področje rudarstva. Skladno z Zakonom o urejanju prostora (ZUreP-2) (Ur. l. RS, št. 61/17) izdaja smernice in mnenja za občinske prostorske načrte in občinske podrobne prostorske načrte ter državne prostorske načrte.

Na podlagi 38. točke 3. člena ZUreP-2 je direktorat pripravil Splošne smernice za področje rudarstva, ki veljajo za območje cele države.

 

 

Kontaktna oseba:

mag. Roman Čerenak, sekretar
telefon: 01/478-74-89
e-pošta: roman.cerenak(at)gov.si

dr. Leopold Vrankar, sekretar
telefon: 01/478-82-55
e-pošta: leopold.vrankar(at)gov.si