Redni pregledi klimatskih sistemov

OSNOVNE INFORMACIJE


V državah EU predstavljajo potrebe po energiji v stavbnem sektorju približno 40 % celotne rabe energije. Vendar pričakujemo, da se bo s podobnim trendom kot v ostalem svetu, povečeval delež energije za hlajenje in prezračevanje. Toplejša poletja povzročijo večjo rabo energije za klimatizacijo stavb. Da bi znižali izrazit trend povečevanja rabe energije zaradi klimatizacije se uveljavljajo inovativne tehnologije in izboljšanje energijske učinkovitosti obstoječih klimatizacijskih sistemov.

V sklopu aktivnosti za zagotavljanje energijske učinkovitosti so predvideni tudi redni pregledi klimatskih sistemov. Redni pregledi klimatskih sistemov v kombinaciji s sistemom avtomatizacije, nadzora in merjenjem rabe energije omogočajo uporabnikom številne prednosti:

  • odoseganje ugodnih bivalnih in delovnih pogojev,
  • optimalno delovanje naprav,
  • prihranek energije,
  • ponovljivo in predvidljivo vodenje procesov,
  • lažje odkrivanje in odpravo napak,
  • učinkovitejše vzdrževanje.

Namen rednega pregleda klimatskih sistemov je priprava predlogov za povečanje energijske učinkovitosti sistema ali njegovo zamenjavo. Pregled klimatskega sistema mora obsegati: popis in pregled dokumentacije, vizualni in funkcionalni pregled klimatskega sistema in klimatiziranih prostorov, pripravo predlogov izboljšav ter izdelavo poročila o pregledu.  

 

REDNI PREGLEDI KLIMATSKIH SISTEMOV – VEČ INFORMACIJ ZA DRŽAVLJANE


NEODVISNI STROKOVNJAKI PREGLEDOV KLIMATSKIH SISTEMOV

  • Usposabljanje za neodvisne strokovnjake za redne preglede klimatskih sistemov
  • Pridobitev licence neodvisnega strokovnjaka za redne preglede klimatskih sistemov

 
REGISTER NEODVISNIH STROKOVNJAKOV Z REDNE PREGLEDE KLIMATSKIH SISTEMOV


REGISTER POROČIL PREGLEDOV KLIMATSKIH SISTEMOV

 


AKTUALNO


© 2012 - 2024 Portal Energetika