Lokalne energetske agencije

Z namenom vzpostavitve dobrega sodelovanja med lokalnimi energetskimi agencijami, umestitve v nacionalne in mednarodne okvirje ter priprave in izvajanja skupnih ciljev v lokalnem okolju je bil v letu 2007 ustanovljen Konzorcij lokalnih energetskih agencij Slovenije (Konzorcij LEAS). Zastavljeni cilji in prioritete konzorcija temeljijo na treh programskih stebrih: energetskem menedžmentu, energetski bazi podatkov in informiranju ter na promociji in razširjanju dosežkov ter dobrih praks.

Velik pomen delovanja energetskih agencij ter pozitivni učinki se odražajo v tistih občinah, kjer agencije delujejo. Na podlagi primerjalnih podatkov se je pokazalo, da občine, ki sodelujejo z agencijami, uspešneje izvajajo svoje energetske koncepte in so bolj učinkovite pri pridobivanju novih projektov ter finančnih sredstev, tako s strani države kot na nivoju Evropske unije.

Velik prispevek imajo agencije pri izvajanju aktivnosti, ki izhajajo iz Zaveze županov. Gre za pripravo akcijskih načrtov za trajnostni energetski razvoj občin in promocijo Evropskega tedna trajnostne energije.

Članice Nacionalnega konzorcija lokalnih energetskih agencij so:

Trenutno konzorciju predseduje Lokalna energetska agencija za Pomurje (LEA Pomurje).