master thesis statement of the problem control degree improvement master quality thesis narrative essays by famous writers motivate me to do my homework expository essay writing academic writing for graduate students task answers

Poslovna poročila

POSLOVANJE DRUŽB ELEKTROGOSPODARSTVA IN PREMOGOVNIŠTVA

Izdajatelj: Ministrstvo za infrastrukturo
Področje: Energetika, Rudarstvo
Tematika: Električna energija, Zemeljski plin
Ključne besede:
 prenosno omrežje, distribucijsko omrežje, premog, rezultat poslovanja, plače, zaposleni, električna energija, zemeljski plin, gospodinjski odjem, industrijski odjem, podporna shema, dajatve v energetiki.

INVESTICIJE V ENERGETSKE OBJEKTE

Izdajatelj: Ministrstvo za infrastrukturo
Področje: Energetika
Tematika: Investicije, Električna energija, Zemeljski plin
Ključne besede: razvojni načrt, gospodarski načrt, proizvodnja, prenos, distribucija, nove investicije, rekonstrukcije, objekti.

POROČILO O STANJU NA PODROČJU ENERGETIKE

Izdajatelj: Agencija za energijo
Področje: Energetika
Tematika: Električna energija, Zemeljski plin, Daljinska toplota
Ključne besede: regulirane dejavnosti, tržne dejavnosti, cene, končna poraba, varstvo potrošnikov, preglednost trgov, daljinsko ogrevanje.

CENE ELEKTRIČNE ENERGIJE

Izdajatelj: Ministrstvo za infrastrukturo
Področje: Energetika
Tematika: Električna energija
Ključne besede: gospodinjski odjemalec, dobavitelj, struktura cene električne energije, mesečni strošek računa za elektriko, maloprodajna cena, najcenejši dobavitelj.

PLAČE V ELEKTROGOSPODARSTVU IN PREMOGOVNIŠTVU

Izdajatelj: Ministrstvo za infrastrukturo
Področje: Energetika, Rudarstvo
Tematika: Plače
Ključne besede: kolektivna pogodba, individulana pogodba, bruto plača, delovna uspešnost, regres, zaposleni, medletni indeks.© 2012 - 2020 Portal Energetika