Poslovna poročila

POSLOVANJE ELEKTROGOSPODARSTVA IN PREMOGOVNIŠTVA

Izdajatelj: Ministrstvo za infrastrukturo
Področje: Energetika, Rudarstvo
Tematika: Električna energija, Zemeljski plin
Ključne besede: prenosno omrežje, distribucijsko omrežje, premog, rezultat poslovanja, plače, zaposleni, električna energija, zemeljski plin, gospodinjski odjem, industrijski odjem, podporna shema, dajatve v energetiki.

INVESTICIJE V ENERGETSKE OBJEKTE

Izdajatelj: Ministrstvo za infrastrukturo
Področje: Energetika
Tematika: Investicije, Električna energija, Zemeljski plin
Ključne besede: razvojni načrt, gospodarski načrt, proizvodnja, prenos, distribucija, nove investicije, rekonstrukcije, objekti.

POROČILO O STANJU NA PODROČJU ENERGETIKE

Izdajatelj: Agencija za energijo
Področje: Energetika
Tematika: Električna energija, Zemeljski plin, Daljinska toplota
Ključne besede: regulirane dejavnosti, tržne dejavnosti, cene, končna poraba, varstvo potrošnikov, preglednost trgov, daljinsko ogrevanje.

CENE ELEKTRIČNE ENERGIJE

Izdajatelj: Ministrstvo za infrastrukturo
Področje: Energetika
Tematika: Električna energija
Ključne besede: gospodinjski odjemalec, dobavitelj, struktura cene električne energije, mesečni strošek računa za elektriko, maloprodajna cena, najcenejši dobavitelj.


© 2012 - 2024 Portal Energetika