geology term papers accountancy personal statement help how to write an effective college essay research papers cloud computing creative writing tutorial hsc essay writing distributor sales representative resume essay help to critically writing

Poročilo o stanju na področju energetike

Letna poročila o stanju na področju energetike pripravlja nacionalni energetski regulator Agencija za energijo in zajemajo vsebine, ki jih predpisuje Energetski zakon ter vsebine, ki jih zahteva Komisija evropskih skupnosti v predpisani strukturi letnega poročila za vse energetske regulatorji držav članic EU.

V začetku so predstavljeni osnovni podatki o delovanju trgov z električno energijo in zemeljskim plinom ter glavne dejavnosti regulatorja v obravnavanem letu. Sledi podroben opis delovanja trga z električno energijo reguliranih in tržnih dejavnosti s poudarkom na proizvodnji in porabi električne energije, cenami električne energije in zamenjavi dobavitelja na veleprodajnem in maloprodajnem trgu. Na enak način je predstavljen tudi trg zemeljskega plina s poudakom na porabi, cenami in menjavi dobavitelja. 

Posebno poglavje je namenjeno zagotavljanju zanesljivosti dobave električne energije in zemeljskega plina. V zadnjih poročilih je ločeno poglavje še glede zagotavljanja javnih storitev, varstva pravic potrošnikov in preglednosti na trgih z električno energijo in zemeljskim plinom. Porčilo se zaključi s poglavjem oskrbe z daljinsko toploto in nalogami regulatorja na tem področju.


ARHIV POROČIL


© 2012 - 2020 Portal Energetika