Poročilo o stanju na področju energetike

Letna poročila o stanju na področju energetike pripravlja nacionalni energetski regulator Agencija za energijo in zajemajo vsebine, ki jih predpisuje Energetski zakon ter vsebine, ki jih zahteva Komisija evropskih skupnosti v predpisani strukturi letnega poročila za vse energetske regulatorji držav članic EU.

V začetku so predstavljeni osnovni podatki o delovanju trgov z električno energijo in zemeljskim plinom ter glavne dejavnosti regulatorja v obravnavanem letu. Sledi podroben opis delovanja trga z električno energijo reguliranih in tržnih dejavnosti s poudarkom na proizvodnji in porabi električne energije, cenami električne energije in zamenjavi dobavitelja na veleprodajnem in maloprodajnem trgu. Na enak način je predstavljen tudi trg zemeljskega plina s poudakom na porabi, cenami in menjavi dobavitelja. 

Posebno poglavje je namenjeno zagotavljanju zanesljivosti dobave električne energije in zemeljskega plina. V zadnjih poročilih je ločeno poglavje še glede zagotavljanja javnih storitev, varstva pravic potrošnikov in preglednosti na trgih z električno energijo in zemeljskim plinom. Porčilo se zaključi s poglavjem oskrbe z daljinsko toploto in nalogami regulatorja na tem področju.


ARHIV POROČIL


© 2012 - 2024 Portal Energetika