dissertation format sample master thesis project management office assigned parking spaces word study homework customized term papers university of maryland mfa creative writing human resources dissertation topics does homework help you learn caltech essay

Statistične publikacije

LETNA ENERGETSKA BILANCA SLOVENIJE

Izdajatelj: Ministrstvo za infrastrukturo
Področje: Energetika
Tematika: Energetska bilanca
Ključne besede: oskrba z energijo, končne poraba energije, trdna goriva, naftni proizvodi, zemeljski plin, jedrska toplota, električna energija, obnovljivi viri energije, hidro energija.

LETNI ENERGETSKI PREGLED

Izdajatelj: Ministrstvo za infrastrukturo
Področje: Energetika
Tematika: Energetska politika
Ključne besede: konkurenčnost, zanesljivost, energetska intenzivnost, cene energije, učinkovita raba, obnovljivi viri energije, emisije, rezerve goriv, kakovost oskrbe.

ENERGETSKI STATISTIČNI LETOPIS

Izdajatelj: Ministrstvo za infrastrukturo
Področje: Energetika
Tematika: Energetka bilanca
Ključne besede: trdna goriva, tekoča goriva, plinasta goriva, električna energija, toplota, energetske bilance, kazalniki.

ENERGIJA V SLOVENIJI

Izdajatelj: Ministrstvo za infrastrukturo
Področje: Energetika
Tematika:  Energetska bilanca
Ključne besede: oskrba z energijo, končna raba energije, trdna goriva, naftni proizvodi, zemeljski plin, obnovljivi viri energije, električna energija, toplota, energetska bilanca.

MINERALNE SUROVINE

Izdajatelj: Geološki zavod Slovenije
Področje: Rudarstvo
Tematika: Mineralne surovine
Ključne besede: 
energetske, kovinske, nekovinske surovine, nahajališča, rudarske pravice, proizvodnja, zaloge.

BILTEN UČINKOVITO Z ENERGIJO

Izdajatelj: Ministrstvo za infrastrukturo
Področje: Energetika
Tematika: Učinkovita raba energije, Obnovljivi viri energije
Ključne besede: energetska učinkovitost, predpisi, programi, mednarodni projekti, razpisi, učinkovite tehnologije.© 2012 - 2020 Portal Energetika