Statistične publikacije

LETNA ENERGETSKA BILANCA SLOVENIJE

Izdajatelj: Ministrstvo za infrastrukturo
Področje: Energetika
Tematika: Energetska bilanca
Ključne besede: oskrba z energijo, končne poraba energije, trdna goriva, naftni proizvodi, zemeljski plin, jedrska toplota, električna energija, obnovljivi viri energije, hidro energija.

LETNI ENERGETSKI PREGLED

Izdajatelj: Ministrstvo za infrastrukturo
Področje: Energetika
Tematika: Energetska politika
Ključne besede: konkurenčnost, zanesljivost, energetska intenzivnost, cene energije, učinkovita raba, obnovljivi viri energije, emisije, rezerve goriv, kakovost oskrbe.

ENERGETSKI STATISTIČNI LETOPIS

Izdajatelj: Ministrstvo za infrastrukturo
Področje: Energetika
Tematika: Energetka bilanca
Ključne besede: trdna goriva, tekoča goriva, plinasta goriva, električna energija, toplota, energetske bilance, kazalniki.

ENERGIJA V SLOVENIJI

Izdajatelj: Ministrstvo za infrastrukturo
Področje: Energetika
Tematika:  Energetska bilanca
Ključne besede: oskrba z energijo, končna raba energije, trdna goriva, naftni proizvodi, zemeljski plin, obnovljivi viri energije, električna energija, toplota, energetska bilanca.

MINERALNE SUROVINE

Izdajatelj: Geološki zavod Slovenije
Področje: Rudarstvo
Tematika: Mineralne surovine
Ključne besede: 
energetske, kovinske, nekovinske surovine, nahajališča, rudarske pravice, proizvodnja, zaloge.

BILTEN UČINKOVITO Z ENERGIJO

Izdajatelj: Ministrstvo za infrastrukturo
Področje: Energetika
Tematika: Učinkovita raba energije, Obnovljivi viri energije
Ključne besede: energetska učinkovitost, predpisi, programi, mednarodni projekti, razpisi, učinkovite tehnologije.© 2012 - 2021 Portal Energetika