Mineralne surovine

Več let se je kazala potreba po celoviti informaciji o stanju in dogodkih na področju oskrbe z mineralnimi surovinami v Republiki Sloveniji. Predstavitev stanja je lahko od statističnega pregleda do strokovne revije. V državah s precej večjo proizvodnjo imajo tovrstne publikacije že daljšo tradicijo. Vsebine so prilagojene potrebam posamezne države oziroma porabnikom informacij.

Bilten je zasnovan kot knjiga, ki sestoji iz treh delov. Prvi del vsebuje podatke, ki jih zajema in obdeluje državna uprava, vključno z njihovo obdelavo oziroma posameznimi kazalci in grafičnimi prikazi. 

Drugi del biltena vsebuje poročila o dejavnostih s področja mineralnih surovin tako državnih institucij kot tudi raziskovalnih in izobraževalnih ustanov.

Tretji del je zamišljen kot tematski del, ki vsebuje izbor prispevkov o trenutno zanimivi tematiki s področja mineralnih surovin (od novih pravilnikov, strokovnih dosežkov, možnosti preverjanja delovanja podjetja s kazalci do karte vseh koncesionarjev v Sloveniji, novosti s področja evropske direktive o ravnanju z rudarskimi odpadki, varovanju okolja, nadomeščanju primarnih mineralnih surovin, ipd).

V nakaterih letnih poročilih so dodatno priložene še priloge - podrobnejše karte nahajališč posazemih mineralnih surovin, ki so del letnih poročil.

Izdajatelj biltena je Geološki zavod Slovenije.


ARHIV POROČIL


© 2012 - 2024 Portal Energetika