Statistični energetski letopis

Statistični letopis energetskega gospodarstva Republike Slovenije (SLEG) je letna publikacija s področja energetike, ki prikazuje mesečne in letne podatke o proizvodnji, porabi, uvozu, izvozu in pretvarjanju posameznih vrst energije in energentov v Republiki Sloveniji. Vsebuje poglavja za naslednje energente: premog in ostala trdna goriva, tekoča goriva, plinasta goriva, električna energija, toplota iz sistemov daljinskega ogrevanja ter energetske bilance in kazalniki.

Vrsta statističnih letopisov, ki izhajajo že od leta 1966 dalje, povezuje in dopolnjuje podatke vseh vej energetskega gospodarstva in omogoča pregled nad vsemi energijskimi tokovi v Republiki Sloveniji. Objavljeni statistični podatki so obdelani tako, da omogočajo primerjavo s preteklim obdobjem. Osnovni statistični podatki so povzetek mesečnih in letnih poročil posameznih podjetij energetskih dejavnosti in večjih odjemalcev energije. 

Statistični letopis služi različnim strokovnim službam v državnih organih in podjetjih s področja energetike kot osnovni vir podatkov za delo pri načrtovanju razvoja energetike ter spremljanju in analiziranju izvajanja energetskih bilanc Republike Slovenije. Inštituti, ki se ukvarjajo z raziskovalnim delom v energetiki, fakultete, projektantske organizacije, združenja gospodarske zbornice Republike Slovenije kakor tudi posamezniki, ki opravljajo pomembne dolžnosti v podjetjih, občinah in Republiki Sloveniji, uporabljajo statistične letopise in jih navajajo kot dokumentiran vir podatkov.

Zadnja številka letopisa je izšla leta 2004, ko ga je nadomestil nov mednarodno primerljiv statistični energetski pregled Energija v Sloveniji.


ARHIV LETOPISOV


© 2012 - 2024 Portal Energetika