paper on abortion buy law essays online hvac business plan sample persuasive essays for high school custom essay writers term papers 10 per page custom admissions essay paper writing good customer service essays

Energija v Sloveniji

Po vstopu Slovenije v EU je nastala potreba po poročilu, ki omogoča primerjavo Slovenije z državami EU na energetskem področju. Tako je nastala nova publikacija z naslovom Energija v Sloveniji (EVS), ki od leta 2005 zamenjuje Statistični letopis energetskega gospodarstva. Poročila so narejena po metodologiji SURS (IEA/OECD).

Publikacija predstavlja mednarodno primerljiv prikaz energetskih tokov na bilančni osnovi. Spremljamo prehod-tok naravnih količin in energije (v Joule) vsakega vira posebej, od sektorja oskrbe z energijo, preko transformacije (pretvorbe) in izgub, do sektorja končne rabe. Dodani so tudi podatki o emisijah toplogrednih plinov ter glavni energetski kazalniki na makroekonomskem nivoju.

Podatki so na voljo od leta 2000 dalje, v vsakem letnem poročilu pa vsebujejo podatke obravnavanega leta in obdobja preteklih petih let.


ARHIV POROČIL

Daljši publikaciji smo dodali tudi krajšo žepno brošuro (pocket-book) z osnovnimi informacijami in kazalci. Na voljo je v slovenskem in angleškem jeziku.

   


© 2012 - 2020 Portal Energetika