Energija v Sloveniji

Po vstopu Slovenije v EU je nastala potreba po poročilu, ki omogoča primerjavo Slovenije z državami EU na energetskem področju. Tako je nastala nova publikacija z naslovom Energija v Sloveniji (EVS), ki od leta 2005 zamenjuje Statistični letopis energetskega gospodarstva. Poročila so narejena po metodologiji SURS (IEA/OECD).

Publikacija predstavlja mednarodno primerljiv prikaz energetskih tokov na bilančni osnovi. Spremljamo prehod-tok naravnih količin in energije (v Joule) vsakega vira posebej, od sektorja oskrbe z energijo, preko transformacije (pretvorbe) in izgub, do sektorja končne rabe. Dodani so tudi podatki o emisijah toplogrednih plinov ter glavni energetski kazalniki na makroekonomskem nivoju.

Podatki so na voljo od leta 2000 dalje, v vsakem letnem poročilu pa vsebujejo podatke obravnavanega leta in obdobja preteklih petih let.


ARHIV POROČIL

Daljši publikaciji smo dodali tudi krajšo žepno brošuro (pocket-book) z osnovnimi informacijami in kazalci. Na voljo je v slovenskem in angleškem jeziku.

   


© 2012 - 2021 Portal Energetika