Javni Pozivi

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 
Naslov objave Izdajatelj Datum objave
Javni poziv za nepovratne finančne spodbude občanom za nove naložbe rabe obnovljivih virov energije in večje energijske učinkovitosti stanovanjskih stavb (74SUB-OB19) Eko sklad, j.s. 07.06.2019
Javni poziv za nepovratne finančne pomoči podjetjem za izvedbo energetskega pregleda ali za uvedbo sistema za upravljanje z energijo (75SUB-EPPO19) Eko sklad, j.s. 07.06.2019
Javni poziv za nepovratne finančne spodbude/pomoči za naprave za samooskrbo z električno energijo (71SUB-SO19) Eko sklad, j.s. 07.06.2019
Javni poziv za nepovratne finančne spodbude občanom za skoraj nič-energijske stavbe (73SUB-sNESOB19) Eko sklad, j.s. 07.06.2019
Javni poziv za finančne spodbude za nove naložbe v učinkovito rabo in obnovljive vire energije (76FS-PO19) Eko sklad, j.s. 21.06.2019
Javni poziv za nepovratne finančne spodbude za nove naložbe v gradnjo skoraj nič-energijskih stavb splošnega družbenega pomena (72SUB-sNESLS19) Eko sklad, j.s. 21.06.2019
Javni poziv promotorjem k oddaji vloge o zainteresiranosti za javno-zasebno partnerstvo za projekt "Celovita energetska prenova stavbe Občine Miklavž na Dravskem polju" Občina Miklavž na Dravskem polju 06.09.2019
Javni poziv promotorjem k podaji vlog o zainteresiranosti za izvedbo javno-zasebnega partnerstva za projekt energetskega pogodbeništva na objektih Ministrstva za obrambo Ministrstvo za obrambo 27.09.2019
Javni poziv promotorjem k podaji vlog o zainteresiranosti za izvedbo javno-zasebnega partnerstva za projekt Energetskega pogodbeništva za Vrtec Jesenice – enota Angelce Ocepek Občina Jesenice 10.10.2019
Javni poziv promotorjem k oddaji vloge o zainteresiranosti za izvedbo projekta energetske sanacije objektov MONM - projekt 2 Mestna občina Novo mesto 05.11.2019
Javni poziv promotorjem k oddaji vloge o zainteresiranosti za izvedbo projekta energetske sanacije javnih objektov v občini Šentjernej Občina Šentjernej 15.11.2019
Javni poziv za nepovratne finančne spodbude za pnevmatike višjega energijskega razreda pri tovornih vozilih in avtobusih (77SUB-PN19) Eko sklad, j.s. 22.11.2019
Javni poziv za kreditiranje okoljskih naložb občanov (65OB19) Eko sklad, j.s. 27.12.2019
Javni poziv za finančne spodbude za naložbe v ukrepe trajnostne mobilnosti v podjetjih (78FS-PO19) Eko sklad, j.s. 27.12.2019
Poziv k oddaji prijave za sofinanciranje iz sredstev tehnične pomoči ELENA (TP ELENA 2020) Ministrstvo za infrastrukturo 18.02.2020
Poziv za zbiranje predlogov kandidatov za predsednika in dva člana sveta Agencije za energijo (AE-2020) Ministrstvo za infrastrukturo 21.02.2020
Javni poziv za finančne spodbude pravnim osebam za nova električna vozila (80-EVPO20) Eko sklad, j.s. 13.03.2020
Javni poziv za nepovratne finančne spodbude občanom za električna vozila (79SUB-EVOB20) Eko sklad, j.s. 13.03.2020
Javni poziv promotorjem k podaji vlog o zainteresiranosti za izvedbo javno-zasebnega partnerstva za projekt celovite obnove stavbe v lasti občine Zagorje ob Savi Občina Zagorje ob Savi 23.03.2020
Javni poziv za nepovratne finančne spodbude socialno šibkim občanom za investicije v ukrepe večje energetske učinkovitosti eno- ali dvostanovanjskih stavb (ZERO500) Eko sklad, j.s. 03.07.2020
Javni poziv promotorjem k oddaji vlog o zainteresiranosti za javno-zasebno partnerstvo za projekt »Celovita energetska obnova objektov v lasti Občine Tržič, Občine Kamnik in Občine Preddvor« Občina Tržič 13.07.2020
Javni poziv za kreditiranje okoljskih naložb (64PO20) Eko sklad, j.s. 02.10.2020
Javni poziv za nepovratne finančne spodbude za pnevmatike višjega energijskega razreda pri tovornih vozilih in avtobusih (83SUB-PN20) Eko sklad, j.s. 02.10.2020
Javni poziv za finančne spodbude za nove naložbe v učinkovito rabo in obnovljive vire energije (82FS-PO20) Eko sklad, j.s. 02.10.2020
Javni poziv za kreditiranje okoljskih naložb (66PO21) Eko sklad, j.s. 11.12.2020
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

© 2012 - 2024 Portal Energetika