Novica

Maloprodajne cene električne energije v 1. trimesečju 2023

⇒ Energetika ⇒ Statistika

Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo je objavilo statistiko strukture reprezentativnih cen električne energije za gospodinjske in negospodinjske odjemalce na maloprodajnem trgu Slovenije za 1. trimesečje (januar - marec) leta 2023. Maloprodajna cena za povprečnega gospodinjskega odjemalca je znašala 181 EUR/MWh in se je v obdobju treh mesecev zvišala za 5%, za povprečnega negospodinjskega odjemalca pa je znašala 245 EUR/MWh, kar je 17% več kot v prejšnjem trimesečju.

Tržna postavka cene za elektriko je bila v obdobju enega leta v povprečju za gospodinjstva višja za 49%, za negospodinjske porabnike pa višja za 44%.

Na nacionalnem nivoju so objavljeni uradni podatki strukture reprezentativnih cen električne energije za statistične skupine gospodinjskih in negospodinjskih odjemalcev na maloprodajnem trgu v Sloveniji za prvo trimesečje (januar - marec) leta 2023.

Gospodinjski odjem

Maloprodajna cena za povprečnega gospodinjskega odjemalca na nacionalnem nivoju je v 1. trimesečju 2023 znašala 180,5 EUR/MWh in je bila za 5% višja od maloprodajne cene v 4. trimesečju 2022. V obdobju enega leta (1. trimesečje 2023 glede na 1. trimesečje 2022) se je maloprodajna cena za povprečnega gospodinjskega porabnika povišala za 56%.

V prvem trimesečju 2023 so se dokončno odrazili vladni ukrepi za blaženje energetske blaginje. Zaradi visoke rasti cen električne energije je Vlada RS z Uredbo o določitvi cen električne energije s 1. septembrom 2022 omejila najvišjo dovoljeno ceno postavke električne energije za gospodinjske odjemalce, male poslovne odjemalce ter za porabo v skupnih prostorih večstanovanjskih stavb in skupnih prostorih v mešanih večstanovanjsko-poslovnih stavbah. Postavka cena električne energije je tako v 1. trimesečju 2023 za povprečnega gospodinjskega odjemalca znašala 102,7 EUR/MWh (brez DDV) in se je v obdobju enega leta povišala za 49%.

Omrežnina za uporabo elektroenergetskega sistema, ki je regulativno določena za celotno področje države, je znašala 52,2 EUR/MWh (brez DDV) in se je v opazovanem obdobju enega leta zvišala za 180%. Zaradi interventnega Zakona o nujnih ukrepih za omilitev posledic zaradi vpliva visokih cen energentov (ZUOPVCE) se od februarja do aprila 2022 za vse odjemne skupine tarifna postavka omrežnine ni obračunavala.

Zaračunane dajatve za namene energetike (prispevek za podpore proizvodnji električne energije iz OVE in SPTE, prispevek za energetsko učinkovitost, prispevek za delovanje operaterja trga z električno energijo) so za povprečnega gospodinjskega odjemalca v 1. trimesečju 2023 znašale 8,0 EUR/MWh (brez DDV) in so se v obdobju enega leta zvišale za 48%. Sočasno z regualcijo cen elektrike velja ukrep obračunavanja 50% nižjega prispevka za podpore proizvodnji električne energije iz OVE in SPTE. Trošarina je v 1. trimesečju 2023 znašala 1,53 EUR/MWh (brez DDV) in se je v obdobju enega leta na podlagi vladnega ukrepa znižanja trošarine, ki velja od februarja 2022, znižala za polovico. Kot komplementarni ukrep sprejeti regulaciji cen električne energije se na podlagi Zakona o nujnem ukrepu na področju davka na dodano vrednost za omilitev dviga cen energentov vsem odjemalcem električne energije od septembra 2022 dalje na vse postavke (razen postavke fiksnih stroškov poslovanja dobaviteljev) obračuna tudi nižja davčna stopnja DDV v višini 9,5%.

V 1. trimesečju 2023 je za povprečnega gospodinjskega odjemalca delež postavke energija v strukturi maloprodajne cene znašal 56,9%, delež omrežnine 28,9%, delež dajatev v energetiki 4,5%, delež trošarine 0,8% in davek na dodano vrednost 8,9% končne maloprodajne cene.

Podrobnejši podatki strukture maloprodajne cene električne energije za gospodinjske odjemalce na četrtletnem nivoju so dostopni v statistični časovni vrsti:


Negospodinjski odjem

Maloprodajna cena za povprečnega negospodinjskega odjemalca na nacionalnem nivoju je 1. trimesečju 2023 znašala 245,3 EUR/MWh in je bila za 17% višja od maloprodajne cene v 4. trimesečju 2022. V obdobju enega leta se maloprodajna cena za povprečnega negospodinjskega porabnika povišala za tretjino.

Vlada RS je 1. januarjem 2023 zamejila ceno električne energije za določene osebe javnega prava ter mikro, mala in srednja podjetja, katerih storitve bi zaradi visokih cen električne energije lahko bile ogrožene. Določeni izvajalci gospodarskih dejavnosti pa so podlagi Zakona o pomoči gospodarstvu za omilitev posledic energetske krize (ZPGOPEK) upravičeni do subvencioniranja plačila visokih cen energentov v letu 2023.

Za povprečnega negospodinjskega odjemalca je postavka cena električne energije v 1. trimesečju 2023 znašala 190,4 EUR/MWh (brez DDV) in se je v obdobju enega leta povišala za 44%. Regulirana omrežnina za uporabo elektroenergetskega sistema, ki je znašala 22,2 EUR/MWh (brez DDV), se je v opazovanem obdobju enega leta zaradi izteka ukrepa ZUOPVCE zvišala za 192%. Dajatve za namene energetike so za povprečnega negospodinjskega odjemalca v 1. trimesečju 2023 znašale 10,1 EUR/MWh (brez DDV) in so se v obdobju enega leta v povprečju zvišale za 7%. Povprečnemu negospodinjskemu odjemalcu je bila v 1. trimesečju 2023 zaračunana trošarina v višini 1,2 EUR/MWh (brez DDV), kar je 24% manj kot leto pred tem, kar je posledica dodatnega ukrepa znižanih trošarin na električno energijo.

V 1. trimesečju 2023 je delež postavke za dobavo energije znašal 85,0%, delež omrežnine 9,9%, delež dajatev v energetiki 4,5%, delež trošarine pa 0,6% cene brez vključenega DDV.

Podrobnejši podatki strukture maloprodajne cene električne energije za negospodinjske odjemalce na četrtletnem nivoju so dostopni v statistični časovni vrsti:

Vir: MOPE


© 2012 - 2024 Portal Energetika