Državna rudarska strategija

Rudarstvo je pomembna gospodarska dejavnost, ki oskrbuje družbo z mineralnimi surovinami. Pri tem je tesno povezana z ostalimi gospodarskimi in družbenimi procesi.

Državna rudarska strategija je temeljni dokument, s katerim se določajo cilji, usmeritve in pogoji za usklajeno raziskovanje in izkoriščanje oz. gospodarjenje z mineralnimi surovinami v Republiki  Sloveniji, ob upoštevanju posebnosti in razširjenosti posameznih mineralnih surovin v posameznih območjih in potreb trga po njihovem gospodarskem izkoriščanju.

Osnovni cilj državne rudarske strategije je gospodarjenje, ki vodi k zagotavljanju mineralnih surovin ter ohranjanju dostopnosti naravnih virov prihodnji generaciji po načelih trajnostnega razvoja.


SPREJEM DRŽAVNE RUDARSKE STRATEGIJE

Ljubljana, 18. 10. 2018
Vlada je na današnji 5. redni seji sprejela "Državno rudarsko strategijo - Gospodarjenje z mineralnimi surovinami". Strategija opredeljuje temeljne cilje ter ukrepe za usklajeno gospodarjenje z mineralnimi surovinami. Sporočilo za javnost

Sprejet dokument:


JAVNA OBRAVNAVA DRŽAVNE RUDARSKE STRATEGIJE

Ljubljana, 19. 9. 2017
Ministrstvo za infrastrukturo je v skladu z zahtevo Zakona o rudarstvu (ZRud-1) in usmeritvami Evropske komisije pripravilo osnutek »Državne rudarske strategije – Gospodarjenje z mineralnimi surovinami«, in ga posredovalo v javno obravnavo.

Pripombe zainteresirane javnosti na obrazcu za pripombe pošljite na e-naslov: gp.mzi(at)gov.si najkasneje do 25. 10. 2017. Sporočilo za javnost


Kontaktna oseba

dr. Leopold Vrankar, podsekretar
telefon: 01/478-5255
e-pošta: leopold.vrankar(at)gov.si


© 2012 - 2024 Portal Energetika