Posvetovalni proces za pripravo Energetskega koncepta Slovenije

Ljubljana, Maj 2016

V okviru priprave Energetskega koncepta Slovenije (EKS) Ministrstvo za infrastrukturo nadaljuje s posvetovalnim procesom, v katerega vključuje ključne zainteresirane deležnike. Do jeseni 2016 bo izvedenih več dogodkov – interaktivnih razprav, na katerih bomo podrobneje proučili stališča do ključnih tem glede strateških usmeritev na področju energetike.


  DELAVNICA 1 - VIRI ENERGIJE

  Ljubljana, 27. 5. 2016

  V okviru posvetovalnega procesa za pripravo Energetskega koncepta Slovenije (EKS) je Ministrstvo za infrastrukturo izvedlo prvo v nizu delavnic, na kateri so ključni zainteresirani deležniki razpravljali o "Virih energije za trajnostno oskrbo Slovenije".

  Na interaktivni delavnici, organizirane v sodelovanju s Svetom za energetiko Slovenske akademije znanosti in umetnosti (SAZU), je sodelovalo več kot 35 predstavnikov ključnih deležnikov s področja energetike in organizacij, ki so se v proces javne razprave o strateških usmeritvah za pripravo EKS s svojimi predlogi in komentarji aktivno vključile v lanskem letu. V razpravi so sodelovali predstavniki energetskih družb, gospodarstva, nevladnih organizacij in znanstveno-raziskovalnih organizacij.

  Na delavnici so ključni akterji iskali odgovore na vprašanje, kateri viri energije so v Sloveniji razpoložljivi in sprejemljivi ter v kakšni energijski mešanici jih prepoznavamo za prihodnjo, trajnostno oskrbo Slovenije z energijo.

  Predstavitve na delavnici:

  Ob predstavitvah zaključkov po tematskih omizjih se je odprla razprava na relevantne teme:

  • ustreznost navedenih kriterijev presojanja sprejemljivosti virov energije oziroma njihova razširitev (na primer »podnebna sprejemljivost« naj zajema tudi širšo okoljsko sprejemljivost; »konkurenčnost« naj zajema tako ceno energije iz posameznega vira kot tudi njegove širše, makro-ekonomske učinke);
  • pomen razpoložljive infrastrukture oziroma razvoja infrastrukture za oskrbo z energijo;
  • pomen strokovnih podlag za oceno prihodnjega povpraševanja po energiji ter
  • izzivi medgeneracijske solidarnosti oziroma odgovornosti do prihodnjih generacij, na katere bodo vplivale odločitve, ki jih o energetski prihodnosti sprejemamo danes.

  Celotno sporočilo za javnost


  DELAVNICA 2 - ELEKTROENERGETSKA OMREŽJA

  Ljubljana, 8. 11. 2016

  V okviru posvetovalnega procesa za pripravo Energetskega koncepta Slovenije je v torek, 8. novembra 2016 Ministrstvo za infrastrukturo izvedlo drugo v nizu delavnic, na kateri so ključni zainteresirani deležniki razpravljali o izzivih razvoja elektroenergetskih omrežij v Slovenije.

  V razpravi so deležniki kot ključne teme izpostavili:

  • zanesljivost obratovanja omrežij,
  • vlogo hrambe električne energije,
  • upravljanje z omrežji in podatke, ki so za to potrebni,
  • potrebnost investicij v omrežja.

  Celotno sporočilo za javnost


  DELAVNICA 3 - TOPLOTA IN POVEZANI SISTEMI

  Ljubljana, 18. 11. 2016

  V okviru posvetovalnega procesa za pripravo Energetskega koncepta Slovenije je v petek, 18. novembra 2016 Ministrstvo za infrastrukturo izvedlo tretjo v nizu delavnic, na kateri so ključni zainteresirani deležniki razpravljali o zagotavljanju trajnostne oskrbe s toploto in izzivih povezanih sistemov.

  V razpravi so deležniki kot ključne teme izpostavili:

  • zagotavljanje zanesljivosti in učinkovitosti daljinskih sistemov,
  • določitev prednostnih virov ogrevanja in vlogo občin pri izpolnjevanju ciljev,
  • problem zagotavljanja kvalitete zraka,
  • vlogo odvečne toplote iz industrijskih procesov in termoelektrarn,
  • možnost ločenega upravljanja toplotnih omrežij od ponudnikov toplote.

  Celotno sporočilo za javnost


  DELAVNICA 4 - PROMET

  Ljubljana, 21. 11. 2016

  V okviru posvetovalnega procesa za pripravo Energetskega koncepta Slovenije je v torek, 21. novembra 2016 Ministrstvo za infrastrukturo izvedlo četrto v nizu delavnic, na kateri so ključni zainteresirani deležniki razpravljali o izzivih dekarbonizacije prometa.

  V razpravi so deležniki kot ključne teme prehoda na nizkoogljičen promet izpostavili:

  • osveščenost ljudi, usklajenost politik in dolgoročna vizija države,
  • trajnosten javni prevoz in druge skupne oblike trajnostne mobilnosti,
  • nujnost spodbud za prehod na alternativna goriva v prometu,
  • ustrezna davčna politika. 

  Celotno sporočilo za javnost


  © 2012 - 2024 Portal Energetika