Prejete pripombe na predlog EKS in OP za EKS

Objava prejetih komentarjev in pripomb v okviru druge javne obravnave EKS in okoljskega poročila za EKS


Ljubljana, 28. 3. 2018

V okviru druge javne obravnave na predlog "Energetskega koncepta Slovenije (EKS)" in "Okoljskega poročila (OP) za EKS" je ministrstvo, pristojno za energijo, prejelo pripombe, komentarje in predloge zainteresirane javnosti. Pripombe na predlog EKS je podalo 16 pripombodajalcev (organizacij s področja energetike, gospodarstva, nevladnih organizacij, sindikalna združenja, fizične osebe posamezniki), na OP za EKS pa 9 pripombodajalcev.


© 2012 - 2024 Portal Energetika