Prejete pripombe na Usmeritve za pripravo Energetskega koncepta Slovenije

EKS-uvod

Objava prejetih komentarjev in pripomb v okviru javne razprave


Ljubljana, 22. 1. 2016

V okviru javne razprave na dokument "Predlog usmeritev za pripravo Energetskega koncepta Slovenije (EKS)"  je ministrstvo prejelo številne pripombe, komentarje, predloge in odgovore na zastavljena vprašanja v dokumentu. Pripombe je podalo 53 ključnih organizacij s področja energetike, gospodarstva, različnih resorjev državne uprave, raziskovalnih institucij, nevladnih organizacij, sindikatov in drugih organizacij ter številni posamezniki.

Abecedni seznam vseh prejetih odzivov na dokument:


© 2012 - 2024 Portal Energetika