Operativna delovna skupina Ministrstva za infrastrukturo


4. srečanje Delovne skupine MZI za pripravo ukrepov prestrukturiranja premogovnih regij

15. septembra 2020 je v prostorih Hiše Evropske unije v Ljubljani potekala 4. seja operativne delovne skupine MZI za pripravo ukrepov prestrukturiranja premogovnih regij.

Na srečanju so se člani operativne delovne skupine najprej seznanili z osnutkom predloga nacionalne strategije za opuščanje rabe premoga in prestrukturiranje premogovnih regij v skladu z načeli pravičnega prehoda, ki vsebuje različne scenarije prehoda za obe regiji na področjih energetike, okolja, gospodarstva ter človeških virov ter socialne infrastrukture.

V nadaljevanju so bile članom delovne skupine predstavljene prihajajoče aktivnosti v procesu celovite presoje vplivov na okolje. Delovna skupina se je dogovorila, da družba Deloitte kot izvajalec priprave strategije zbere pripombe in posodobi predstavljeni osnutek strategije, ki se ga predloži v celovito presojo vplivov na okolje.

V drugem delu srečanja je SVRK članom delovne skupine predstavil napredek v pogajanjih na predlogu uredbe o ustanovitvi Sklada za pravični prehod, MOP pa trenutne aktivnosti v zvezi z Dolgoročno podnebno strategijo.


3. srečanje Delovne skupine MZI za pripravo ukrepov prestrukturiranja premogovnih regij

19. junija 2020 je v Konferenčni dvorani na MZI potekala 3. seja Operativne delovne skupine MZI za pripravo ukrepov prestrukturiranja premogovnih regij. Na seji je poleg članov uvodoma prisostvoval tudi državni sekretar na Ministrstvu za infrastrukturo, pristojen za energijo, Blaž Košorok.

Na srečanju so se člani operativne delovne skupine seznanili z aktualnimi informacijami in aktivnostmi, Deloitte pa je predstavil ključne točke projekta priprave nacionalne strategije in obeh regijskih območnih načrtov.

V nadaljevanju se je operativna delovna skupina seznanila med drugim še s postopkom izvedbe celovite presoje vplivov na okolje, možnostmi za financiranje prestrukturiranja (Mehanizem za pravični prehod) in zadnjimi informacijami glede pogajanj na ravni EU o predlogu uredbe o ustanovitvi Sklada za pravični prehod ter potekom priprave Dolgoročne podnebne strategije Slovenije do leta 2050 (v pripravi na MOP).


2. srečanje Delovne skupine MZI za pripravo ukrepov prestrukturiranja premogovnih regij

22. novembra 2019 je potekalo drugo srečanje Delovne skupine MZI za pripravo ukrepov prestrukturiranja premogovnih regij. Gostitelj srečanja je bilo Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za energijo, in srečanje je potekalo v prostorih MZI.

Na srečanju je bil predstavljen projekt priprave nacionalne strategije in območnih načrtov za prestrukturiranje premogovnih regij, Savinjsko-Šaleške regije in Zasavske regije. Udeleženci so pregledali tudi, kaj glede premogovnih regij predvideva Celoviti nacionalni energetski in podnebni načrt (NEPN), ki je bil sprejet februarja 2020, ter se seznanili z prihodnjimi aktivnostmi deležnikov.


Uvodno srečanje

Foto: MZI

11. julija 2019 je Ministrstvo za infrastrukturo v sodelovanju z Občino Šoštanj v prostorih Termoelektrarne Šoštanj organiziralo uvodno srečanje Operativne delovne skupine Ministrstva za infrastrukturo za pripravo ukrepov prestrukturiranja premogovnih regij skupaj s strokovnjaki Evropske komisije in predstavniki Slovenije v okviru "Platforme EU za premogovne regije v prehodu".

Srečanje je bilo namenjeno uvodni izmenjavi mnenj in predstavitvi izzivov, s katerimi se soočajo premogovne regije v prehodu po zaprtju tamkajšnjih rudnikov premoga.

Na dogodek v Šoštanju so bili vabljeni člani Delovne skupine Vlade RS za pripravo ukrepov za prestrukturiranje premogovnih regij in člani Operativne delovne skupine Ministrstva za infrastrukturo, ki jo sestavljajo predstavniki ministrstev, občin, energetskih podjetij, sindikatov, nevladnih organizacij, regionalnih razvojnih agencij ter Gospodarske zbornice Slovenije. Delegacijo EK je vodil vodja kabineta podpredsednika EK Maroša Šefčoviča, Juraj Nociar. Delegacijo so sestavljali še predstavniki generalnih direktoratov EK za energijo, okolje, regionalno in mestno politiko, podnebno politiko, raziskave in inovacije ter Podporne službe za strukturne reforme.

V okviru srečanja so se zvrstile tudi predstavitve vabljenih ostalih udeležencev srečanja.


© 2012 - 2020 Portal Energetika