Novica

Cene naftnih derivatov za drugo četrtletje 2022

⇒ Energetika ⇒ Statistika

Cene naftnih derivatov za pogon motornih vozil v Sloveniji so se v 2. četrtletju (april - junij) 2022 povišale. Glede na preteko četrtletje so bile maloprodajne cene bencinskega goriva (NMB-95) višje za 10 %, dizelskega goriva za 11 % in UNP – avtoplina za 16 %. Maloprodajna cena kurilnega olja za ogrevanje je v treh mesecih porastla za 35 %.

Direktorat za energijo Ministrstva za infrastrukturo, ki spremlja statistiko cen naftnih derivatov v Sloveniji, je objavil podatke strukture povprečnih referenčnih maloprodajnih cen naftnih derivatov na nacionalnem nivoju za 2. četrtletje (april - junij) leta 2022.

Povprečne referenčne maloprodajne cene naftnih derivatov v Sloveniji so v 2. četrtletju 2022 znašale:

  • 1,544 EUR/l za neosvinčen motorni bencin 95 (NMB-95),
  • 1,944 EUR/l za neosvinčen motorni bencin 98 (NMB-98),
  • 1,627 EUR/l za dizelsko gorivo (dizel),
  • 1,360 EUR/l za kurilno olje ekstra lahko (KOEL),
  • 1,025 EUR/l za UNP – avtoplin.

Referenčne maloprodajne cene vseh naftnih derivatov v 2. četrtletju 2022 so se v obdobju treh mesecev (glede na 1. četrtletje 2022) povišale. Maloprodajna cena NBM-95 je bila višja za 10 %, NMB-98 za 21 %, dizelskega goriva za 11 %, UNP – avtoplina za 16 % in KOEL za 35 %. Razlog za spremembo maloprodajnih cen so neugodne razmere na nabavnem trgu energentov, saj se je cena surove nafte (Crude Oil Brent) v 2. četrtletju 2022 gibala med 100 in 120 USD na sodček. Posledično so porastle neto cene goriv (brez davkov in dajatev), ki so se glede na preteklo četrtletje povišale za 17 % pri NBM-95, za 31 % pri NMB-98, za 21 % pri dizelskem gorivu, za 19 % pri UNP – avtoplinu ter za 50 % pri KOEL. Dajatve in prispevki (okoljska dajatev CO2, prispevek URE, prispevek OVE+SPTE) za vse derivate se v 2. četrtletju 2022 znižali v povprečju za 3 % glede na prejšnje četrtletje. Razlog je začasna ukinitev obveznosti plačevanja okoljske dajatve CO2 za motorni bencin, dizelsko gorivo in KOEL ter oprostitev prispevka URE in prispevka OVE+SPTE ob uvedbi ponovne regulacije cen pogonskih goriv, ki velja od 21. 6. 2022. Ukrep podaljšanja znižanih trošarin za energente, ki velja od 1. 2. 2022, se je v polni meri odrazil na postavkah trošarin v 2. četrtletju 2022.

Z namenom ublažitve dviga cen nafte na svetovnih trgih je od 15. 3. 2022 do 30. 4. 2022 veljala regulacija pogonskih goriv (NMB-95, Dizel) na podlagi najvišje dovoljene maloprodajne cene. Ukrep določitve novih najvišjih maloprodajnih cen je bil podaljšan od 11. 5. 2022 in je prenehal veljati 20. 6. 2022. Vlada RS je od 21. 6. 2022 uvedla regulacijo cen pogonskih goriv (NMB-95 in dizelsko gorivo) na podlagi modelskih borznih cen na bencinskih servisih zunaj avtocest in hitrih cest. S koncem kurilne sezone se je 22. 5. 2022 iztekel ukrep regulacije oblikovanja cene ELKO z omejeno najvišjo dovoljeno distribucijsko maržo, kar je v juniju 2022 pospešilo rast maloprodajne cene preko 1,7 EUR/liter.

Referenčne maloprodajne cene naftnih derivatov so se tudi na letni ravni povišale. V obdobju enega leta (2. četrtletje 2022 napram 2. četrtletje 2021) je bila cena NMB-95 višja za 30 %, NMB-98 za 45 %, dizelskega goriva za 34 %, UNP – avtoplina za 56 % in KOEL za 43 %. Neto cene brez davkov in dajatev so v obdobju enega leta narasle za 58 % pri NMB 95, za 78 % pri NMB 98, za 73 % pri dizelskem gorivu, za 71 % pri UNP – avtoplinu in za pri 75 % KOEL.

Podrobnejši prikaz strukture referenčnih maloprodajnih cen naftnih derivatov v Sloveniji na četrtletni ravni je na voljo v statistični časovni vrsti. Od leta 2022 dalje se v statistiki dodatno spremljata ceni za standardno in premium dizelsko gorivo.

Povezava na statistične podatke

Vir: MZI


© 2012 - 2023 Portal Energetika