Programska oprema za izračun energijske učinkovitosti stavb

Pravilnik o učinkoviti rabi energije v stavbah - PURES

Za izračun doseganja energijske učinkovitosti stavb je od 1. 2. 2023 dalje potrebno uporabljati novo metodologijo, ki je opredeljena v Pravilniku o učinkoviti rabi energije v stavbah - PURES (Ur. l. RS, št. 70/2022, 161/2022).

Pravilnik določa tehnične zahteve za graditev skoraj nič energijskih stavb in se uporablja pri projektiranju in gradnji novih stavb, rekonstrukciji obstoječih stavb ali njihovih delov in pri vzdrževanju stavb ter spremembi namembnosti.

Vprašanja glede izvajanja Pravilnika o učinkoviti rabi energije v stavbah (PURES) pošljite na elektronski naslov Ministrstva za naravne vire in podnebje: gp.mnvpping@govpong.si.

Vprašanja v zvezi z izdelavo energetskih izkaznic pošljite na elektronski naslov Ministrstva za okolje, podnebje in energijo: liljana.sebenikping@govpong.si.

Za vprašanja glede izdelave in izdaje energetskih izkaznic smo od 1. 2. 2023 do 10. 2. 2023 dosegljivi vsak ponedeljek, sredo in petek med 9:00 in 11:00 uro.


Programsko orodje za izračun energijske učinkovitosti stavb

Za potrebe izračuna je skladno z novim pravilnikom na voljo programsko orodje:

Program se namesti z dvoklikom na preneseno datoteko. Program uporabnika vodi skozi posamezne korake namestitve.

V mapi, kjer bo nameščen program, je na voljo več Excel datotek. Priloženi so tudi primeri izračuna. Za uporabo programa zaženite "PURES 3_2022" datoteko.

Programsko orodje omogoča tudi izvoz podatkov, ki so potrebni za izdelavo energetskih izkaznic v okviru registra energetskih izkaznic.

Navodila in prikaz uporabe:


© 2012 - 2024 Portal Energetika