Register Energetskih izkaznic

Register energetskih izkaznic na podlagi 32. člena Zakona o učinkoviti rabi energije (ZURE) vodi ministrstvo, pristojno za energijo.

V register se vpišejo podatki o stavbi oziroma posameznem delu stavbe, podatki o energetski izkaznici, podatki o neodvisnem strokovnjaku, ki je izdelovalec izkaznice (ime in priimek) ter številka in datum izdaje licence. Register energetskih izkaznic je javen. Izdelane in izdane energetske izkaznice v uradnem elektronskem Registru energetskih izkaznic, so takoj vidne v Registru nepremičnin – javni vpogled.


Izdane energetske izkaznice

Javni izvoz energetskih izkaznic iz uradnega elektronskega registra energetskih izkaznic prikazuje izdane energetske izkaznice od začetka delovanja registra (december 2017) do zadnjega objavljenega stanja.

 

Javni izvoz energetskih izkaznic iz začasnega registra energetskih izkaznic prikazuje stanje izdanih energetskih izkaznic do 28. 2. 2018. Pri podatkih iz tega registra lahko prihaja do odstopanj od dejanskega stanja v uradnem registru.

 

 


Individualni vpogled izdane energetske izkaznice za posamezno stavbo/del stavbe

Za posamezno stavbo ali del stavbe je mogoče pridobiti informacijo o izdani energetski izkaznici (v formatu PDF) v prostorskem portalu registra nepremičnin v okviru javnega vpogleda v podatke Geodetske uprave Republike Slovenije. V grafičnem pregledu je mogoče pridobiti infromacijo o številu izdanih energetskih izkaznic na posamezni stavbi.

Dostop do e-registra nepremičnin - javni vpogled

 


Podrobnejše informacije

Več informacij o energetskih izkaznicah lahko pridobite na povezavi, v primeru vsebinskih vprašanj pa se lahko obrnete na: liljana.sebenikping@govpong.si


© 2012 - 2024 Portal Energetika