Register Energetskih izkaznic

Register energetskih izkaznic vodi ministrstvo, pristojno za energijo. V register se vpišejo podatki o stavbi oziroma delu stavbe, podatki iz energetske izkaznice, podatki o izdelovalcu izkaznice (osebno ime ter številka in datum izdaje licence).

Za posamezno stavbo ali del stavbe je možno pridobiti informacijo o izdani energetski izkaznici tudi v e-registru nepremičnin. Vpogled je možen za vse veljavne energetske izkaznice, ki prispejo na Ministrstvo za infrastrukturo. Nekatere izdane izkaznice niso takoj vidne, ker postopek vnosa še poteka ali pa podatki niso pravilni. Po popolni vzpostavitvi elektronskega registra bo vpogled viden takoj naslednji dan. 

Dostop do e-registra nepremičnih - javni vpogled

 

V spodnji datoteki je možno pridobiti informacijo o izdani energetski izkaznici, ki pa se ureja ažurneje in je osnova za vzpostavitev vpogleda v e-registru nepremičnin.  Ker se vzporedno vzpostavlja elektronski register, v spodnjem dokumentu niso zapisane popolnoma vse izdane energetske izkaznice. 

Register izdanih energetskih izkaznic (stanje na dan: 28. 2. 2018)

Več informacij o energetskih izkaznicah lahko pridobite na povezavi, v primeru vsebinskih vprašanj pa se lahko obrnete na elektronski naslo:v mzi.energetskaizkaznica@gov.si.


© 2012 - 2020 Portal Energetika