Register Energetskih izkaznic

Register energetskih izkaznic na podlagi 32. člena Zakona o učinkoviti rabi energije (ZURE) vodi ministrstvo, pristojno za energijo.

V register se vpišejo podatki o stavbi oziroma posameznem delu stavbe, podatki o energetski izkaznici, podatki o neodvisnem strokovnjaku, ki je izdelovalec izkaznice (ime in priimek) ter številka in datum izdaje licence. Register energetskih izkaznic je javen. Izdelane in izdane energetske izkaznice v uradnem elektronskem Registru energetskih izkaznic, so takoj naslednji dan vidne v Registru nepremičnin – javni vpogled.

 

Register nepremičnin

Za posamezno stavbo ali del stavbe je možno pridobiti informacijo o izdani energetski izkaznici tudi v prostorskem portalu RS preko javnega vpogleda v podatke Geodetske uprave Republike Slovenije.

Dostop do e-registra nepremičnin - javni vpogled

 


Podrobnejše informacije

Več informacij o energetskih izkaznicah lahko pridobite na povezavi, v primeru vsebinskih vprašanj pa se lahko obrnete na: mzi.eiping@govpong.si.


© 2012 - 2022 Portal Energetika