Register neodvisnih strokovnjakov in izdajateljev energetskih izkaznic


Energetske izkaznice stavb na podlagi 68. d člena Energetskega zakona izdelujejo neodvisni strokovnjaki (z licenco) kot pooblaščene pravne ali fizične osebe na zahtevo stranke.

Register podeljenih licenc neodvisnih strokovnjakov za izdelavo energetskih izkaznic, stanje na dan: 26. 10. 2018

 

Energetsko izkaznico lahko izdajajo le pooblaščene pravne osebe – izdajatelji, ki jim pooblastilo za izdajo energetske izkaznice stavbe podeli pristojni minister po izvedenem javnem natečaju.

Register pooblaščenih izdajateljev energetskih izkaznic, stanje na dan: 1. 4. 2019