Register neodvisnih strokovnjakov in izdajateljev energetskih izkaznic

Energetske izkaznice stavb na podlagi Energetskega zakona (EZ-1) izdelujejo neodvisni strokovnjaki s pridobljeno licenco kot pooblaščene pravne ali fizične osebe na zahtevo stranke.

Energetsko izkaznico lahko izdajajo le pooblaščene pravne osebe – izdajatelji, ki jim pooblastilo za izdajo energetske izkaznice stavbe podeli pristojni minister po izvedenem javnem natečaju.


REGISTER LICENC

Energetske izkaznice stavb na podlag 341. člena Energetskega zakona izdelujejo neodvisni strokovnjaki (z licenco) kot pooblaščene pravne ali fizične osebe na zahtevo stranke.


REGISTER IZDAJATELJEV

Energetsko izkaznico lahko izdajajo le pooblaščene pravne osebe – izdajatelji, ki jim pooblastilo za izdajo energetske izkaznice stavbe podeli pristojni minister po izvedenem javnem natečaju.


© 2012 - 2020 Portal Energetika