Register neodvisnih strokovnjakov in izdajateljev energetskih izkaznic

Energetske izkaznice stavb na podlagi Zakona o učinkoviti rabi energije (ZURE) izdelujejo neodvisni strokovnjaki s pridobljeno licenco kot pooblaščene pravne ali fizične osebe na zahtevo stranke.

Energetsko izkaznico lahko izdajajo le pooblaščene pravne osebe – izdajatelji, ki jim pooblastilo za izdajo energetske izkaznice stavbe podeli pristojni minister po izvedenem javnem natečaju.


REGISTER LICENC

Energetske izkaznice stavb na podlag 38. člena Zakona o učinkoviti rabi energije (ZURE) izdelujejo neodvisni strokovnjaki (z licenco) kot pooblaščene pravne ali fizične osebe na zahtevo stranke.


REGISTER IZDAJATELJEV

Energetsko izkaznico lahko izdajajo le pooblaščene pravne osebe – izdajatelji, ki jim pooblastilo za izdajo energetske izkaznice stavbe podeli pristojni minister po izvedenem javnem natečaju.


© 2012 - 2024 Portal Energetika