Register poročil pregledov klimatskih sistemov

Register poročil pregledov klimatskih sistemov vodi ministrstvo. V register se vpišejo podatki o stavbi oziroma delu stavbe, podatki o poročilu klimatske naprave, podatki o neodvisnem strokovnjaku, ki je izdelovalec poročila: ime in priimek ter številka in datum izdaje licence.

Spletna povezava do registra pregledov klimatskih naprav
 

 

 

 


© 2012 - 2022 Portal Energetika