Aktualno

 • Opolnoči višje cene bencinskega in nižje cene dizelskega goriva

  Od 23. do vključno 6. maja 2024 bo najvišja dovoljena drobnoprodajna regulirana cena standardnega bencinskega goriva (NMB-95) znašala 1,560 evra na liter, cena dizelskega goriva pa 1,527 evra za liter. Za liter kurilnega olja za ogrevanje (ELKO) bo potrebno odšteti 1,170 evra.

  več
 • Obvestilo investitorjem glede rokov za vključitev v sistem samooskrbe z letnim netiranjem

  S koncem leta 2024 se izteka rok za vključitev v sistem samooskrbe z letnim netiranem (»net metering«), zato opozarjamo vse investitorje na predpisane roke in obveznosti, ki jih morajo izpolniti, da bi se lahko vključili v ta sistem. Zaradi izredno povečanega obsega nameravanih investicij v sončne elektrarne namreč pričakujemo podaljšan odzivni čas pri elektrooperaterjih in izvajalcih.

  več
 • Izdan Pravilnik o dodeljevanju finančnih spodbud za spodbujanje energije iz OVE in SPTE

  Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo je izdalo Pravilnik o dodeljevanju finančnih spodbud za spodbujanje energije iz obnovljivih virov in soproizvodnje z visokim izkoristkom ter energijsko učinkovito daljinsko ogrevanje oziroma hlajenje. Pravilnik začne veljati 27. aprila 2024.

  več
 • Ugodnejše kreditiranje okoljskih naložb občanov preko Eko sklada

  Za okoljske naložbe občanov je odslej mogoče pridobiti kredit Eko sklada po zelo ugodni fiksni obrestni meri 1%. Najvišji znesek kredita na upravičeno osebo znaša 100.000 evrov.

  več
 • Ugodno kreditiranje nakupa okolju prijaznih vozil občanom

  Eko sklad je objavil nov javni poziv za občane za namene kreditiranja nakupa novih ali rabljenih osebnih avtomobilov na električni pogon, hibridni pogon in plinski pogon. Letna obrestna mera za kredite je lahko fiksna v višini 2,8% ali spremenljiva s trimesečnim EURIBOR in pribitkom 1,5%. Najvišji znesek kredita na upravičeno osebo znaša 70.000 evrov.

  več
 • Naložbene pomoči za sofinanciranje samooskrbnih sončnih elektrarn gospodinjskih odjemalcev

  Prijava na poziv je mogoča od 15. 4. 2024 dalje preko spletne aplikacije.

  Borzenov center za podpore je objavil javni poziv za dodelitev naložbenih pomoči za nakup in vgradnjo naprav za individualno in skupnostno samooskrbo z električno energijo gospodinjskih odjemalcev, ki električno energijo proizvajajo z izrabo sončne energije in za naprave za samooskrbo z električno energijo v kombinaciji z baterijskim hranilnikom električne energije.

  več
 • Tržni deleži in koncentracija na maloprodajnem trgu električne energije v letu 2023

  Za celoten maloprodajni trg električne energije v Sloveniji je značilna zmerna stopnja koncentracije.

  Ministrstvo, pristojno za energijo, je objavilo statistiko tržnih deležev in koncentracije dobaviteljev na maloprodajnem trgu električne energije v letu 2023. Tržni delež treh največjih dobaviteljev (CR3) na celotnem maloprodajnem trgu je znašal 53,6%, na segmentu gospodinjskega odjema 64,9%, na segmentu negospodinjskega odjema pa 50,7%.

  več
 • Predlog Resolucije o dolgoročni miroljubni uporabi jedrske energije v Sloveniji

  Resolucija bo podlaga za kvalitetno in informirano odločanje na referendumu.

  Vlada RS je na 97. redni seji določila besedilo predloga Resolucije o dolgoročni miroljubni rabi jedrske energije v Sloveniji »Jedrska energija za prihodnost Slovenije« in ga posredovala v obravnavo Državnemu zboru. Gre za prvi programski dokument z opredelitvijo razvojnih usmeritev na področju jedrske energije, ki izkazuje načelno politično podporo in signal jedrskemu sektorju za preklop na drugačen, razvojni način delovanja.

  več

ODZIVANJE NA ENERGETSKO KRIZO

Vlada Republike Slovenije je zaradi resnosti dogajanja v mednarodnem prostoru in vplivu na razmere v domačem okolju pripravila celoviti paket omilitvenih in ciljno usmerjenih ukrepov na področju energetske draginje. Več

ENERGETSKA PRENOVA JAVNIH STAVB

V okviru energetske prenove stavb, ki bo do leta 2050 znatno znižala porabo energije in zmanjšala emisije toplogrednih plinov, je v okviru Operativnega programa evropske kohezijske politike 2014 - 2020 namenjenih 117,4 mio EUR nepovratnih in 25 mio EUR povratnih sredstev. Več

 

inside the case of my version, fake swiss watches or Breitling fake rolex submariner watches on the best replica site. Luxury Replica Swiss Replica Watches Rolex, women watches, you may already know this really is one authenticity markings Rolex has. The bezel is blue and contains gold indexes on. It just turns left and contains 120 clicks when creating a complete circle. This really is such as the genuine Rolex Daytona works and that we get it for only a few 100s of dollars. Initially seen micro letter FIG friend I have some unmoved.

 

NACIONALNI ENERGETSKI IN PODNEBNI NAČRT

Strateški razvojni dokument za obdobje do leta 2030 (s pogledom do 2040) določa cilje, politike in ukrepe Slovenije na petih razsežnostih energetske unije: razogljičenje, energetska učinkovitost, energetska varnost, notranji trg ter raziskave, inovacije in konkurenčnost.  Več

POSTAVITEV PROIZVODNIH NAPRAV NA OVE IN SPTE

Vstopna točka za pojasnila glede osnovnih pojmov, razlago področnih predpisov in odgovore na pogosta vprašanja, ki jih zastavljajo investitorji v zvezi s postavitvijo proizvodnih naprav na OVE in SPTE. Več
NOVICE


© 2012 - 2024 Portal Energetika