Aktualno

 • Opolnoči znižanje reguliranih cen naftnih derivatov

  Od 21. maja do vključno 3. junija 2024 bo najvišja dovoljena drobnoprodajna regulirana cena standardnega bencinskega goriva (NMB-95) znašala 1,495 evra na liter, cena dizelskega goriva pa 1,462 evra za liter. Za liter kurilnega olja za ogrevanje (ELKO) bo potrebno odšteti 1,103 evra.

  več
 • Cene naftnih derivatov za prvo četrtletje 2024

  Nabavne cene pogonskih goriv so se v treh mesecih znižale v povprečju za desetino.

  Cene naftnih derivatov za pogon motornih vozil v Sloveniji so se v 1. četrtletju (januar - marec) 2024 znižale. Glede na preteko četrtletje so bile maloprodajne cene bencinskega goriva nižje za 6%, dizelskega goriva za 7% in UNP – avtoplina za 3%. Maloprodajna cena ekstra lahkega kurilnega olja za ogrevanje se je v treh mesecih znižala za 6%.

  več
 • Javna obravnava Uredbe o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov

  Zainteresirana javnost lahko pošlje pripombe do 27. 5. 2024.

  Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo je v javno obravnavo posredovalo predlog uredbe, ki določa mehanizem oblikovanja regulacije cen naftnih derivatov, ki se prodajajo na bencinskih servisih na servisnih prometnih površinah izven avtocest in hitrih cest.

  več
 • V prvem trimesečju 2024 subvencioniranih 109 GWh elekrične energije iz podporne sheme OVE in SPTE

  Povprečna višina podpore je v obdobju 1-3-2024 znašala 151 EUR/MWh.

  Subvencionirana proizvodnja električne energije 3522 proizvodnih naprav s skupno močjo 380 MW je v prvih treh mesecih 2024 znašala 108,8 GWh, kar je 41% manj kot v enakem obdobju leta 2023. Izplačano je bilo 41% manj sredstev za podpore kot v enakem obdobju leta 2023. Največja proizvodnja električne energije v prvem trimesečju 2024 je bila iz naprav SPTE na fosilna goriva, največ izplačil za podpore pa so prejele sončne elektrarne.

  več
 • Javna obravnava Pravilnika o določitvi kriterijev za izkazovanje pomembnejših dosežkov za podelitev statusa nevladne organizacije v javnem interesu na področju energije

  Zainteresirana javnost lahko pošlje pripombe do 10. 6. 2024.

  Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo je v javno obravnavo posredovalo predlog pravilnika, ki določa kriterije za izkazovanje pomembnejših dosežkov delovanja nevladne organizacije na področju energije, na podlagi katerih se podeleljuje status nevladne organizacije v javnem interesu.

  več
 • Uspešno zaključen prvi redni remont NEK v podaljšani obratovalni dobi

  S tehnološkimi posodobitvami opreme se povečuje jedrska varnost in zmogljivost elektrarne (Foto: NEK).

  V Nuklearni elektrarni Krško (NEK) se je v 1. aprila 2024 po zaustavitvi elektrarne začel redni remont, ki je trajal mesec dni. Poleg menjave dela goriva so bili med remontom izvedeni načrtovani preventivni pregledi, vzdrževalna dela ter tehnološke izboljšave. Uprava za jedrsko varnost Repubilke Slovenije je ocenila, da je bil remont dobro izveden, saj so bila uspešno zaključena in v celoti izvedena vsa za varnost pomembna načrtovana dela. NEK bo po remontu še naprej zagotavljal visok nivo jedrske in sevalne varnosti, kar je ključnega pomena za dolgoročno varno obratovanje elektrarne.

  več
 • Objavljen javni poziv za sofinanciranje operacij gradnje novih manjših proizvodnih naprav za izrabo vetrne energije

  Javni razpis je odprt do porabe sredstev oziroma najkasneje do 31. 10. 2024.

  Ministrstvo za infrastrukturo je v Uradnem listu RS, št. 35/2024 objavilo nov javni poziv za dodelitev nepovratnih sredstev za sofinanciranje izgradnje novih manjših naprav za proizvodnjo električne energije iz energije vetra. Vlagatelji so gospodarske družbe, ki so proizvajalci energije in so v javni-državni lasti. Razpisana sredstva v višini 1,5 milijonov evrov so na voljo za koriščenje v letu 2024.

  več
 • Državni zbor potrdil nov Energetski zakon

  Državni zbor je na 19. redni seji s 53 glasovi za in 30 proti sprejel nov Energetski zakon (EZ-2), ki določa energetsko politiko države s podpornimi in omejitvenimi ukrepi za prehod na nefosilne vire energije, vključno s spodbudami za rabo obnovljivih virov in učinkovitejšo rabo energije ter črpanjem evropskih sredstev za prestrukturiranje premogovnih regij.

  več

ODZIVANJE NA ENERGETSKO KRIZO

Vlada Republike Slovenije je zaradi resnosti dogajanja v mednarodnem prostoru in vplivu na razmere v domačem okolju pripravila celoviti paket omilitvenih in ciljno usmerjenih ukrepov na področju energetske draginje. Več

ENERGETSKA PRENOVA JAVNIH STAVB

V okviru energetske prenove stavb, ki bo do leta 2050 znatno znižala porabo energije in zmanjšala emisije toplogrednih plinov, je v okviru Operativnega programa evropske kohezijske politike 2021 - 2027 namenjenih 92,7 milijinov EUR nepovratnih in 10,0 milijonov EUR povratnih sredstev. Več

 

NACIONALNI ENERGETSKI IN PODNEBNI NAČRT

Strateški razvojni dokument za obdobje do leta 2030 (s pogledom do 2040) določa cilje, politike in ukrepe Slovenije na petih razsežnostih energetske unije: razogljičenje, energetska učinkovitost, energetska varnost, notranji trg ter raziskave, inovacije in konkurenčnost.  Več

POSTAVITEV PROIZVODNIH NAPRAV NA OVE IN SPTE

Vstopna točka za pojasnila glede osnovnih pojmov, razlago področnih predpisov in odgovore na pogosta vprašanja, ki jih zastavljajo investitorji v zvezi s postavitvijo proizvodnih naprav na OVE in SPTE. Več
NOVICE


© 2012 - 2024 Portal Energetika