Aktualno

 • Opolnoči podražitev naftnih derivatov

  Od 27. februarja do vključno 11. marca 2024 bo najvišja dovoljena drobnoprodajna regulirana cena standardnega bencinskega goriva (NMB-95) znašala 1,491 evra za liter in dizelskega goriva 1,523 evra za liter. Za liter kurilnega olja za ogrevanje (ELKO) bo potrebno odšteti 1,170 evra.

  več
 • Zvišanje marže za bencinsko in dizelsko gorivo

  Vlada RS je na 91. redni seji spremenila Uredbo o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov, s katero za 1 cent na liter zvišuje najvišjo dovoljeno višino marže za standardno bencinsko in dizelsko gorivo, ki se prodajata na bencinskih servisih izven avtocest in hitrih cest.

  več
 • Za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin bo na voljo 23 milijonov evrov

  Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo obvešča, da je v pripravi Javni razpis za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin v letih 2024, 2025 in 2026 (JOB_2024), ki se bo izvajal v okviru Programa evropske kohezijske politike v obdobju 2021–2027 v Sloveniji.

  več
 • Tehnična določitev postavitve agrofotovoltaike na kmetijskih zemljiščih

  Agrofotovoltaika z združevanjem kmetijske dejavnosti in proizvodnje obnovljive energije izboljšuje trajnost obeh sektorjev.

  Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo sta naročila študijo, ki proučuje vidike tehnične izvedljivosti postavitve fotovoltaičnih elektrarn na kmetijska zemljišča. Agrofotovoltaika je ključna za doseganje sinergij med kmetijsko proizvodnjo in trajnostno oskrbo z energijo, ki je vedno bolj pomembna v kontekstu podnebnih sprememb.

  več
 • Razprava glede posodobitve NEPN na seji Strateškega sveta za energetski prehod

  Minister mag. Bojan Kumer in predstavniki konzorcija NEPN so se 17. januarja 2024 udeležili 12. razširjene seje Strateškega sveta za energetski prehod, ki je potekala v organizaciji GZS.

  več
 • V okviru posodobitve NEPN izvedena posveta o osnutku okoljskega poročila

  Med izvajalci priprave okoljskega poročila in udeleženci posvetov sta pred dnevi potekala posveta z mnenjedajalci in stranskimi udeleženci o osnutku okoljskega poročila, ki se nanaša na osnutek posodobljenega Nacionalnega energetskega in podnebnega načrta (NEPN verzija 3.0).

  več
 • V letu 2023 znižanje cen naftnih derivatov

  Ugodnejši nabavni pogoji in regulacija cen naftnih derivatov sta omogočila nižje drobnoprodajne cene za končne porabnike.

  Maloprodajne cene naftnih derivatov za pogon motornih vozil so se v Sloveniji v letu 2023 znižale v primerjavi z letom 2022. V letu 2023 je bila povprečna referenčna maloprodajna cena 95 oktanskega neosvinčenega motornega bencina nižja za 23%, dizelskega goriva za 6% in UNP-avtoplina za 9%. Maloprodajna cena ekstra lahkega kurilnega olja za ogrevanje je bila v letu 2023 za 14% nižja kot leto prej.

  več
 • Energetski zakon ne prepoveduje ogrevanja na les in zemeljski plin

  Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo je decembra 2023 v vladno obravnavo poslalo predlog novega Energetskega zakona (EZ-2). Zakon celovito prenavlja trenutno veljaveno zakonodajo1 ter prilagaja obstoječi pravni okvir na področju energetike na izzive razogljičenja in zelenega prehoda, saj predvideva postopno prehajanje od fosilnih goriv na okolju prijaznejše vire energije.

  več

ODZIVANJE NA ENERGETSKO KRIZO

Vlada Republike Slovenije je zaradi resnosti dogajanja v mednarodnem prostoru in vplivu na razmere v domačem okolju pripravila celoviti paket omilitvenih in ciljno usmerjenih ukrepov na področju energetske draginje. Več

ENERGETSKA PRENOVA JAVNIH STAVB

V okviru energetske prenove stavb, ki bo do leta 2050 znatno znižala porabo energije in zmanjšala emisije toplogrednih plinov, je v okviru Operativnega programa evropske kohezijske politike 2014 - 2020 namenjenih 117,4 mio EUR nepovratnih in 25 mio EUR povratnih sredstev. Več

 

inside the case of my version, fake swiss watches or Breitling fake rolex submariner watches on the best replica site. Luxury Replica Swiss Replica Watches Rolex, women watches, you may already know this really is one authenticity markings Rolex has. The bezel is blue and contains gold indexes on. It just turns left and contains 120 clicks when creating a complete circle. This really is such as the genuine Rolex Daytona works and that we get it for only a few 100s of dollars. Initially seen micro letter FIG friend I have some unmoved.

 

NACIONALNI ENERGETSKI IN PODNEBNI NAČRT

Strateški razvojni dokument za obdobje do leta 2030 (s pogledom do 2040) določa cilje, politike in ukrepe Slovenije na petih razsežnostih energetske unije: razogljičenje, energetska učinkovitost, energetska varnost, notranji trg ter raziskave, inovacije in konkurenčnost.  Več

POSTAVITEV PROIZVODNIH NAPRAV NA OVE IN SPTE

Vstopna točka za pojasnila glede osnovnih pojmov, razlago področnih predpisov in odgovore na pogosta vprašanja, ki jih zastavljajo investitorji v zvezi s postavitvijo proizvodnih naprav na OVE in SPTE. Več
NOVICE


© 2012 - 2023 Portal Energetika