Dogodki in posvetovanja: Komunikacijske delavnice

DELAVNICA 3: IZZIVI PROMETA PRI STRATEŠKEM NAČRTOVANJU IN DOLOČANJU CILJEV


Datum: 16. 5. 2019

Interna delavnica je namenjena izzivom prometa pri strateškem načrtovanju in določanju ciljev NEPN. Na delavnici so bila predstavljena izhodišča in prvi preliminarni rezultati projekcij NEPN iz sektorja prometa in ključni izzivi prometa pri doseganju ciljev za leto 2030.


Gradiva iz delavnice:


Sporočilo za javnost


© 2012 - 2023 Portal Energetika