Pripombe iz javne obravnave na NEPN in okoljsko poročilo

Ljubljana, 19. 2. 2020

16. februarja 2020 se je zaključila javna obravnava dopolnjenega osnutka Celovitega nacionalnega energetskega in podnebnega načrta (NEPN 4.1) in njegovega okoljskega poročila. Ministrstvo je prejelo 64 sklopov pripomb in predlogov s strani različnih deležnikov. Vse prejete pripombe in predlogi so objavljeni v spodnji tabeli kronološko glede na datum prejema.

PREDLAGATELJ
1 Zveza ekoloških gibanj Slovenije - ZEG
2 Eko sklad
3 ZaEnSvet - Zavod za energetsko svetovanje
4 Eolka d.o.o.
5 Teos Perne
6 Savske elektrarne Ljubljana d.o.o.
7 GIZ DZP, g.i.z.
8 Razvojna agencija Savinjsko-Šaleške regije, d.o.o.
9 Gospodarska zbornica Slovenije
10 Elektro Maribor - Akademija distribucije
11 Skupina HSE
12 doc. dr. Josip Orbanić
13 dr. Franc Žlahtič
14 ELES d.o.o.
15 Piratska stranka Slovenije - Jasmin Feratović
16 Javno podjetje Energetika Ljubljana
17 GEN Energija, d.o.o.
18 Odbor za razvoj energetike v Zasavju - Tomaž Trotovšek
19 Petrol d.d.
20 Termoelekrarna Brestanica d.o.o.
21 Agencija za energijo
22 Energetska zbornica Slovenije
23 Termoelekrarna Brestanica d.o.o. - dodatne pripombe
24 GIZ vetrne energije
25 Plinovodi d.o.o.
26 Zveza ekoloških gibanj Slovenije – ZEG - dopolnitev 1
27 IMZTR - Tomaž Gorenc
28 Svet za infrastrukturo Socialnih demokratov
29 Mestna občina Ljubljana
30 SDE Slovenije
31 GIZ UNP
32 Pravno informacijski center nevladnih organizacij – PIC; Umanotera - Slovenska fundacija za trajnostni razvoj; Focus - društvo za sonaraven razvoj; Društvo Prihodnost (Greenpeace Slovenija)
33 HESS, d.o.o. - Silvester Jeršič
34 Geološki zavod Slovenije
35 SODO d.o.o.
36 GIZ distribucijo električne energije - Roman Ponebšek
37 Šaleško EKO gibanje
38 Venčeslav Radi
39 SDH, d.d.
40 GIZ UNP - dopolnitev
41 Zagovornik načela enakosti
42 doc. dr. Josip Orbanić - dopolnitev
43 dr. Valerija Korošec
44 doc. dr. Aleksander Grm
45 Društvo jedrskih strokovnjakov Slovenije (DJS)
46 Mladi za podnebno pravičnost
47 CEO CER - Ana Struna Bregar
48 OMV Slovenija, d.o.o.
49 Društvo Ekologi brez meja - Jaka Kranjc
50 Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo - prof. Mitjan Kalin, dekan
51 Svet za energetiko SAZU
52 SRIP Pametne stavbe in dom z lesno verigo
53 Slovenski nacionalni komite za velike pregrade (SLOCOLD)
54 Slovensko društvo za hidravlične raziskave (SDHR)
55 Uroš Vidović, Borut Valentinčič, Matic Jutraž, Janez Jesenovec
56 Civilna iniciativa za zaščito Senožeških brd - Diego Loredan
57 Gospodarska zbornica Slovenije - dopolnitev
58 Ljubljanska kolesarska mreža, Društvo za vzpodbujanje kolesarjenja in trajnostne mobilnosti
59 Zveza ekoloških gibanj Slovenije - ZEG - dopolnitev 2
60 Talum d.d. Kidričevo
61 SIJ - Slovenska industrija jekla, d.d.
62 Mestna občina Ljubljana - dopolnitev
63 Trgovska zbornica Slovenije
64 Svet Zasavske regije, Razvojni svet Zasavske regije, Odbor za razvoj energetike v Zasavju

© 2012 - 2022 Portal Energetika