Zaključno posvetovanje in dialog

Zaključno posvetovanje in dialog glede NEPN bosta potekala v drugem delu leta 2019, ko bo osnutek NEPN nadgrajen na podlagi predhodnega posvetovanja, komunikacijskih delavnic, osvežitve projekcij in iterativnega dialoga z Evropsko komisijo.

Zaključno posvetovanje bo predvidoma potekalo usklajeno s pripravo okoljskega poročila in celovito presojo vplivov na okolje. Po potrebi bo pripravljena tudi javna predstavitev in dialog z vsemi zainteresiranimi deležniki.


Zaključno posvetovanje se je začelo 17. januarja 2020 in bo trajalo 30 dni. Več informacij je na voljo na spletni podstrani »DOGODKI IN POSVETOVANJA: Zaključno posvetovanje in dialog«.

 


© 2012 - 2022 Portal Energetika