Javni Pozivi

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 
Naslov objave Izdajatelj Datum objave
Javni poziv za nepovratne finančne spodbude/pomoči za naprave za samooskrbo z električno energijo (93SUB-SO21) Eko sklad, j.s. 17.12.2021
Javni poziv za finančne spodbude za nove naložbe v učinkovito rabo energije in obnovljive vire energije za gospodarstvo (92FS-PO21) Eko sklad, j.s. 17.12.2021
Javni poziv za nepovratne finančne spodbude za pnevmatike višjega energijskega razreda pri tovornih vozilih in avtobusih (94SUB-PN21) Eko sklad, j.s. 17.12.2021
Javni poziv za nepovratne finančne spodbude občinam za nakup novih vozil za prevoz potnikov in šolarjev (88SUB-PPŠ21) Eko sklad, j.s. 17.12.2021
Javni poziv za nepovratne finančne spodbude občinam za nove naložbe v gradnjo skoraj nič-energijskih stavb splošnega družbenega pomena (40SUB-LS16) Eko sklad, j.s. 15.04.2016
Javni poziv za kreditiranje okoljskih naložb občanov (67OB22) Eko sklad, j.s. 31.12.2021
Javni poziv za kreditiranje okoljskih naložb občanov (55OB16) Eko sklad, j.s. 15.04.2016
Javni poziv za nepovratne finančne spodbude občanom za skoraj ničenergijske stavbe (89SUB-sNESOB21) Eko sklad, j.s. 31.12.2021
Javni poziv za kreditiranje okoljskih naložb lokalnih skupnosti (57LS16) Eko sklad, j.s. 15.04.2016
Javni poziv za nepovratne finančne spodbude lokalnim skupnostim za skoraj ničenergijske stavbe (90SUB-sNESLS21) Eko sklad, j.s. 31.12.2021
Javni poziv za kreditiranje okoljskih naložb (56PO16) Eko sklad, j.s. 15.04.2016
Javni poziv za finančne spodbude gospodarstvu za skoraj ničenergijske stavbe (91FS-sNESPO21) Eko sklad, j.s. 31.12.2021
Javni poziv za nepovratne finančne spodbude občanom za nove naložbe rabe obnovljivih virov energije in večje energijske učinkovitosti stanovanjskih stavb (99SUB-OB22) Eko sklad, j.s. 20.05.2022
Javni poziv za nepovratne finančne spodbude pravnim osebam za električna vozila (101SUB-EVPO22) Eko sklad, j.s. 10.06.2022
Javni poziv za nepovratne finančne spodbude lokalnim skupnostim za nove naložbe rabe obnovljivih virov energije in večje energijske učinkovitosti stavb (100SUB-LS22) Eko sklad, j.s. 10.06.2022
Javni poziv za nepovratne finančne spodbude za nove skupne naložbe večje energijske učinkovitosti starejših večstanovanjskih stavb (41SUB-OBPO16) Eko sklad, j.s. 12.08.2016
Javni poziv za nepovratne finančne spodbude za obnovljene pnevmatike pri tovornih vozilih in avtobusih (102SUB-OPN22) Eko sklad, j.s. 23.12.2022
Javni poziv za nepovratne finančne spodbude za skupne naložbe ogrevanja starejših stavb s tremi ali več posameznimi deli (103SUB-SOG22) Eko sklad, j.s. 30.12.2022
Javni poziv za nepovratne finančne spodbude/pomoči za naprave za samooskrbo z električno energijo in za naprave za samooskrbo z električno energijo z baterijskim hranilnikom električne energije (104SUB-SO22) Eko sklad, j.s. 30.12.2022
Javni poziv za kreditiranje okoljskih naložb lokalnih skupnosti (68LS22) Eko sklad, j.s. 10.02.2023
Javni poziv za kreditiranje okoljskih naložb občin v gradnjo novih skoraj nič-energijskih stavb (69ONS22) Eko sklad, j.s. 10.02.2023
Javni poziv za kreditiranje okoljskih naložb občin v gradnjo skoraj nič-energijskih stavb splošnega družbenega pomena (58ONS16) Eko sklad, j.s. 07.10.2016
Javni poziv za nepovratne finančne spodbude občinam za nakup novih vozil za javni potniški promet na območjih občin s sprejetim Odlokom o načrtu za kakovost zraka (42SUB-AVPO16) Eko sklad, j.s. 07.10.2016
Javni poziv za nepovratne finančne spodbude za nove naložbe v energetsko prenovo stavb javnega sektorja v lasti Republike Slovenije in v upravljanju Ministrstva za obrambo Republike Slovenije (43SUB-MORS16) Eko sklad, j.s. 07.10.2016
Javni poziv za kreditiranje okoljskih naložb (71PO23) Eko sklad, j.s. 23.06.2023
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

© 2012 - 2024 Portal Energetika