Javni Pozivi

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 
Naslov objave Izdajatelj Datum objave
Javni poziv za nepovratne finančne spodbude za nove naložbe rabe obnovljivih virov energije in večje energijske učinkovitosti stavb v lasti javnega sektorja (52SUB-JS17) Eko sklad, j.s. 22.12.2017
Javni poziv za nepovratne finančne spodbude občinam za nakup novih komunalnih vozil na območjih občin s sprejetim odlokom o načrtu za kakovost zraka (60SUB-KVLS17) Eko sklad, j.s. 22.12.2017
Poziv za zbiranje predlogov kandidatov za člana sveta Agencije za energijo (AE-2018) Ministrstvo za infrastrukturo 16.02.2018
Javni poziv promotorjem k oddaji vloge o zainteresiranosti za izvedbo projekta javno-zasebnega partnerstva "Dijaški dom Nova Gorica - energetska sanacija" Dijaški dom Nova Gorica 26.03.2018
Javni poziv promotorjem k oddaji vlog o zainteresiranosti za javno-zasebno partnerstvo za projekt "Celovita energetska obnova objektov v lasti Občine Bohinj in Občine Tržič" Občina Bohinj, Občina Tržič 04.04.2018
Javni poziv promotorjem k podaji vlog o zainteresiranosti za izvedbo javno-zasebnega partnerstva za projekt energetskega pogodbeništva na stavbi Pravne fakultete Univerze v Ljubljani Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani 11.04.2018
Javni poziv promotorjem k oddaji vlog o zainteresiranosti za javno-zasebno partnerstvo za projekt "Celovita energetska prenova Srednje šole Veno Pilon Ajdovščina" Srednja šola Veno Pilon 23.05.2018
Poziv za zbiranje predlogov kandidatov za člana sveta Agencije za energijo (AE-2018) Ministrstvo za infrastrukturo 08.06.2018
Javni poziv za nepovratne finančne spodbude občanom za električna vozila (62SUB-EVOB18) Eko sklad, j.s. 08.06.2018
Javni poziv za nepovratne finančne spodbude pravnim osebam za električna vozila (63SUB-EVPO18) Eko sklad, j.s. 08.06.2018
Javni poziv za finančne spodbude za nove naložbe v učinkovito rabo in obnovljive vire energije (51FS-PO18) Eko sklad, j.s. 05.10.2018
Javni poziv promotorjem k oddaji vlog o zainteresiranosti za javno-zasebno partnerstvo za projekt "Celovita energetska prenova objektov Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje" Zavod RS za zaposlovanje 10.10.2018
Javni poziv za nepovratne finančne spodbude občinam za naložbe v izgradnjo kolesarske infrastrukture (65SUB-LSKI18) Eko sklad, j.s. 28.12.2018
Javni poziv za zbiranje predlogov kandidatov za člana nadzornega sveta družbe SODO, d.o.o. Ministrstvo za infrastrukturo 12.03.2019
Javni poziv za zbiranje predlogov kandidatov za člana nadzornega sveta družbe BORZEN, d.o.o. Ministrstvo za infrastrukturo 12.03.2019
Javni poziv za nepovratne finančne spodbude občinam za naložbe v izgradnjo kolesarske infrastrukture (61SUB-LSKI19) Eko sklad, j.s. 22.03.2019
Javni poziv promotorjem k podaji vlog o zainteresiranosti za izvedbo javno-zasebnega partnerstva za projekt "Energetsko pogodbeništvo na stavbi Športnega parka Rudar Trbovlje" Občina Trbovlje 04.04.2019
Javni poziv promotorjem k podaji vlog o zainteresiranosti za izvedbo javno-zasebnega partnerstva za projekt celovite energetske obnove stavb v lasti občine Zagorje ob Savi Občina Zagorje ob Savi 16.05.2019
Javni poziv za nepovratne finančne spodbude socialno šibkim občanom za zamenjavo starih kurilnih naprav z novimi kurilnimi napravami na lesno biomaso v stanovanjskih stavbah (69SUB-SOCOB19) Eko sklad, j.s. 17.05.2019
Javni poziv za nepovratne finančne spodbude pravnim osebam za električna vozila (66SUB-EVPO19) Eko sklad, j.s. 17.05.2019
Javni poziv za nepovratne finančne spodbude občanom za električna vozila (64SUB-EVOB19) Eko sklad, j.s. 17.05.2019
Poziv k oddaji prijave za sofinanciranje iz sredstev tehnične pomoči ELENA (TP ELENA) Ministrstvo za infrastrukturo 21.05.2019
Javni poziv za nepovratne finančne spodbude občinam za nakup novih komunalnih vozil na območjih občin s sprejetim Odlokom o načrtu za kakovost zraka (68SUB-KV19) Eko sklad, j.s. 24.05.2019
Javni poziv za nepovratne finančne spodbude občinam za nakup novih vozil za prevoz potnikov (70SUB-PP19) Eko sklad, j.s. 24.05.2019
Javni poziv za nepovratne finančne spodbude za nove skupne naložbe večje energijske učinkovitosti starejših stavb s tremi ali več posameznimi deli (67SUB-OBPO19) Eko sklad, j.s. 31.05.2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

© 2012 - 2024 Portal Energetika