Cena energetskih izkaznic

Ceno energetske izkaznice določa trg ponudbe in povpraševanja. Na ceno posamezne izkaznice na nivoju objekta vpliva popolnost dokumentacije, velikost objekta, kompleksnost sistemov ogrevanja, hlajenja, prezračevanja in oddaljenost lokacije izdelovalca od naročnika ter še več ostalih dejavnikov.

Najvišje cene za izdajo energetskih izkaznic določa Uredba o določitvi najvišjih cen za izdajo energetske izkaznice (Ur. l. RS, št. 15/2014).

Najvišja cena za izdajo energetske izkaznice vključuje strošek izdelave energetske izkaznice in prispevek za izdajo energetske izkaznice. Strošek izdelave energetske izkaznice vključuje stroške, ki nastanejo pri izdelavi energetske izkaznice, skladno s pravilnikom, ki določa izdelavo in izdajo energetskih izkaznic stavb. V ceno izdaje energetske izkaznice niso vključeni potni stroški neodvisnih strokovnjakov in stroški zaradi nepopolne dokumentacije.


Prispevek za izdajo energetske izkaznice

je določen glede na uporabno površino stavbe, ki se upošteva v izračunu energetske izkaznice.


Velikost stavbe
Enostanovanjske in dvostanovanjske stavbe
do 220 m2  nad 220 m2
Prispevek za izdajo EI (EUR) 1,5  2,0 
     

Število stanovanj

Večstanovanjske stavbe
Prispevek za izdajo EI (EUR)
Manj kot 5 stanovanj 1,0
Od 5 do 8 stanovanj 1,5
Od 9 do 12 stanovanj 2,0
Od 13 do 20 stanovanj 2,5
Od 21 do 30 stanovanj 3,0
Od 31 do 50 stanovanj 3,5
Od 51 stanovanj naprej 4,0

 

Najvišje cene za izdajo energetskih izkaznic (EI)

so predstavljene za segment stanovanjskih stavb glede na uporabno površino stavbe, ki se upošteva v izračunu energetske izkaznice.


Velikost stavbe
Enostanovanjske in dvostanovanjske stavbe
do 220 m2  nad 220 m2
Največja cena EI 170,00 EUR  0,89 EUR/m2
     

 


Število stanovanj
Večstanovanjske stavbe
Najvišja cena EI (EUR/m2)
Manj kot 5 stanovanj 0,99
Od 5 do 8 stanovanj 0,89
Od 9 do 12 stanovanj 0,79
Od 13 do 20 stanovanj 0,69
Od 21 do 30 stanovanj 0,64
Od 31 do 50 stanovanj 0,59
Od 51 stanovanj naprej 0,50

Opomba: Cenik je oblikovan na osnovi uporabne površine stavbe, ki se upošteva v izračun in je brez DDV.


© 2012 - 2024 Portal Energetika