Uporabne povezave

ENERGETIKA SLOVENIJA

Sistemski operater prenosnega elektroenergetskega omrežja

Sistemski operatater distribucijskih elektroenergetskih omrežij 

 

Organizator trga

Regulator trga z električno energijo in zemeljskim plinom

 

Proizvajalci električne energije

 

Dobavitelji električne energije na maloprodajnem trgu

  

 Distribucija električne energije

   

Sistemski operater prenosnega omrežja zemeljskega plina

  

Sistemski operaterji distribucijskih omrežij zemeljskega plina

  

Dobavitelji zemeljskega plina

     

  Pridobivanje premoga

    
  Uradi, raziskovalne inštitucije - Slovenija 


  ENERGETIKA TUJINA


  Ustanove EU
      

  Ostala združenja in ustanove