Posvetovalni proces za pripravo EKS: Uspešno zaključena razprava o elektroenergetskih omrežjih

⇒ Energetika ⇒ Splošno

V okviru posvetovalnega procesa za pripravo Energetskega koncepta Slovenije je v torek, 8. novembra 2016 Ministrstvo za infrastrukturo izvedlo drugo v nizu delavnic, na kateri so ključni zainteresirani deležniki razpravljali o izzivih razvoja elektroenergetskih omrežij v Slovenije.

Foto: MZI

Ministrstvo za infrastrukturo je lansko leto v postopku javne razprave, na podlagi prejetih stališč, pripomb in komentarjev, identificiralo ključne strateške energetske dileme, ki zadevajo področje virov energije, omrežij, toplote in prometa. V zvezi z njimi želi pri oblikovanju Energetskega koncepta Slovenije (EKS) z deležniki izvesti podrobnejšo, argumentirano razpravo, ki temelji na dejstvih in številkah. Tako so se deležniki na prvi delavnici, ki je potekala maja 2016, v razpravi o virih energije za trajnostno oskrbo Slovenije strinjali in potrdili, da trendi kažejo na občutno večanje rabe obnovljivih virov energije v prihodnosti, tudi za proizvodnjo električne energije. Ključni dejavnik pri tem bodo elektroenergetska omrežja, ki bodo ta prehod omogočila. Vprašanja, ki so se odpirala na razpravi, so bila namenjena predvsem temu, kako se bo to zgodilo.


Na tokratni interaktivni delavnici je sodelovalo več kot 30 predstavnikov ključnih deležnikov s področja energetike in organizacij, ki so se v proces javne razprave o strateških usmeritvah za pripravo EKS s svojimi predlogi in komentarji aktivno vključile že v lanskem letu. V konstruktivni razpravi so sodelovali predstavniki energetskih družb, gospodarstva, nevladnih organizacij in znanstveno-raziskovalnih organizacij. Delavnico je organiziral Direktorat za energijo Ministrstva za infrastrukturo v sodelovanju s Svetom za energetiko Slovenske akademije znanosti in umetnosti (SAZU).


V razpravi so deležniki kot glavne teme izpostavili zanesljivost obratovanja omrežij, vlogo hrambe električne energije in upravljanje z omrežji in podatke, ki so potrebni za upravljanje omrežij. Razprava je potekala tudi o tem, v kakšni meri in obliki so potrebne investicije v omrežja.


V načrtu sta še dve delavnici, kjer bo razprava usmerjena na vprašanja s področja toplote in prometa.
Rezultati vseh delavnic bodo skupaj s strokovnimi podlagami za pripravo Energetskega koncepta Slovenije uporabljeni pri pripravi osnutka EKS, ki ga bo Slovenija dobila prihodnje leto.


Več informacij


Vir: MzI

Foto: MZI

NACIONALNA STRATEGIJA ZA IZSTOP IZ PREMOGA

Za prestrukturiranje in razvojni prehod premogovnih regij pripravljamo dolgoročno »Nacionalno strategijo za izstop iz premoga in prestrukturiranje premogovnih regij v skladu z načeli pravičnega prehoda«, ki vključuje časovni načrt za predčasno zapiranje Premogovnika Velenje in opustitve rabe premoga v TEŠ. Več

POSTAVITEV PROIZVODNIH NAPRAV NA OVE IN SPTE

MZI je v sodelovanju z MOP pripravil skupna pojasnila glede osnovnih pojmov, razlago področnih predpisov in odgovore na pogosta vprašanja, ki jih zastavljajo investitorji v zvezi s postavitvijo proizvodnih naprav na OVE in SPTE. Več

NACIONALNI ENERGETSKI IN PODNEBNI NAČRT

Strateški razvojni dokument za obdobje do leta 2030 (s pogledom do 2040) določa cilje, politike in ukrepe Slovenije na petih razsežnostih energetske unije: razogljičenje, energetska učinkovitost, energetska varnost, notranji trg ter raziskave, inovacije in konkurenčnost. Več

ENERGETSKA PRENOVA JAVNIH STAVB

V okviru energetske prenove stavb, ki bo do leta 2050 znatno znižala porabo energije in zmanjšala emisije toplogrednih plinov, je v okviru Operativnega programa evropske kohezijske politike 2014 - 2020 namenjenih 117,4 mio EUR nepovratnih in 25 mio EUR povratnih sredstev. VečDOGODKI

Posvetovalni proces za pripravo EKS: Uspešno zaključena razprava o elektroenergetskih omrežjih

⇒ Energetika ⇒ Splošno

V okviru posvetovalnega procesa za pripravo Energetskega koncepta Slovenije je v torek, 8. novembra 2016 Ministrstvo za infrastrukturo izvedlo drugo v nizu delavnic, na kateri so ključni zainteresirani deležniki razpravljali o izzivih razvoja elektroenergetskih omrežij v Slovenije.

Foto: MZI

Ministrstvo za infrastrukturo je lansko leto v postopku javne razprave, na podlagi prejetih stališč, pripomb in komentarjev, identificiralo ključne strateške energetske dileme, ki zadevajo področje virov energije, omrežij, toplote in prometa. V zvezi z njimi želi pri oblikovanju Energetskega koncepta Slovenije (EKS) z deležniki izvesti podrobnejšo, argumentirano razpravo, ki temelji na dejstvih in številkah. Tako so se deležniki na prvi delavnici, ki je potekala maja 2016, v razpravi o virih energije za trajnostno oskrbo Slovenije strinjali in potrdili, da trendi kažejo na občutno večanje rabe obnovljivih virov energije v prihodnosti, tudi za proizvodnjo električne energije. Ključni dejavnik pri tem bodo elektroenergetska omrežja, ki bodo ta prehod omogočila. Vprašanja, ki so se odpirala na razpravi, so bila namenjena predvsem temu, kako se bo to zgodilo.


Na tokratni interaktivni delavnici je sodelovalo več kot 30 predstavnikov ključnih deležnikov s področja energetike in organizacij, ki so se v proces javne razprave o strateških usmeritvah za pripravo EKS s svojimi predlogi in komentarji aktivno vključile že v lanskem letu. V konstruktivni razpravi so sodelovali predstavniki energetskih družb, gospodarstva, nevladnih organizacij in znanstveno-raziskovalnih organizacij. Delavnico je organiziral Direktorat za energijo Ministrstva za infrastrukturo v sodelovanju s Svetom za energetiko Slovenske akademije znanosti in umetnosti (SAZU).


V razpravi so deležniki kot glavne teme izpostavili zanesljivost obratovanja omrežij, vlogo hrambe električne energije in upravljanje z omrežji in podatke, ki so potrebni za upravljanje omrežij. Razprava je potekala tudi o tem, v kakšni meri in obliki so potrebne investicije v omrežja.


V načrtu sta še dve delavnici, kjer bo razprava usmerjena na vprašanja s področja toplote in prometa.
Rezultati vseh delavnic bodo skupaj s strokovnimi podlagami za pripravo Energetskega koncepta Slovenije uporabljeni pri pripravi osnutka EKS, ki ga bo Slovenija dobila prihodnje leto.


Več informacij


Vir: MzI

Foto: MZI

NOVICE

Posvetovalni proces za pripravo EKS: Uspešno zaključena razprava o elektroenergetskih omrežjih

⇒ Energetika ⇒ Splošno

V okviru posvetovalnega procesa za pripravo Energetskega koncepta Slovenije je v torek, 8. novembra 2016 Ministrstvo za infrastrukturo izvedlo drugo v nizu delavnic, na kateri so ključni zainteresirani deležniki razpravljali o izzivih razvoja elektroenergetskih omrežij v Slovenije.

Foto: MZI

Ministrstvo za infrastrukturo je lansko leto v postopku javne razprave, na podlagi prejetih stališč, pripomb in komentarjev, identificiralo ključne strateške energetske dileme, ki zadevajo področje virov energije, omrežij, toplote in prometa. V zvezi z njimi želi pri oblikovanju Energetskega koncepta Slovenije (EKS) z deležniki izvesti podrobnejšo, argumentirano razpravo, ki temelji na dejstvih in številkah. Tako so se deležniki na prvi delavnici, ki je potekala maja 2016, v razpravi o virih energije za trajnostno oskrbo Slovenije strinjali in potrdili, da trendi kažejo na občutno večanje rabe obnovljivih virov energije v prihodnosti, tudi za proizvodnjo električne energije. Ključni dejavnik pri tem bodo elektroenergetska omrežja, ki bodo ta prehod omogočila. Vprašanja, ki so se odpirala na razpravi, so bila namenjena predvsem temu, kako se bo to zgodilo.


Na tokratni interaktivni delavnici je sodelovalo več kot 30 predstavnikov ključnih deležnikov s področja energetike in organizacij, ki so se v proces javne razprave o strateških usmeritvah za pripravo EKS s svojimi predlogi in komentarji aktivno vključile že v lanskem letu. V konstruktivni razpravi so sodelovali predstavniki energetskih družb, gospodarstva, nevladnih organizacij in znanstveno-raziskovalnih organizacij. Delavnico je organiziral Direktorat za energijo Ministrstva za infrastrukturo v sodelovanju s Svetom za energetiko Slovenske akademije znanosti in umetnosti (SAZU).


V razpravi so deležniki kot glavne teme izpostavili zanesljivost obratovanja omrežij, vlogo hrambe električne energije in upravljanje z omrežji in podatke, ki so potrebni za upravljanje omrežij. Razprava je potekala tudi o tem, v kakšni meri in obliki so potrebne investicije v omrežja.


V načrtu sta še dve delavnici, kjer bo razprava usmerjena na vprašanja s področja toplote in prometa.
Rezultati vseh delavnic bodo skupaj s strokovnimi podlagami za pripravo Energetskega koncepta Slovenije uporabljeni pri pripravi osnutka EKS, ki ga bo Slovenija dobila prihodnje leto.


Več informacij


Vir: MzI

Foto: MZI

© 2012 - 2021 Portal Energetika