Pravilnik o načinu delitve in obračunu stroškov za toploto v stanovanjskih in drugih stavbah z več posameznimi deli

Določbe pravilnika se uporabljajo v večstanovanjskih in drugih stavbah z več posameznimi deli, ki imajo štiri ali več posameznih delov (stanovanja, lokali,…) in skupen sistem ogrevanja ali skupen sistem priprave tople sanitarne vode. Če ima večstanovanjska stavba skupen sistem ogrevanja, nima pa skupnega sistema za pripravo tople vode, se uporabljajo samo določbe za ogrevanje.

Pravilnik se ne uporablja:

  • v stavbah z manj kot štirimi posameznimi deli (stanovanji);
  • v večstanovanjskih stavbah, ki imajo individualne naprave za ogrevanje (etažna centralna kurjava na plin v vsakem stanovanju, električne peči v vsakem stanovanju, …) se ne uporablja za ogrevanje;
  • v večstanovanjskih stavbah, kjer imajo individualne naprave za pripravo tople sanitarne vode (električni bojlerji v vsakem stanovanju, …) se ne uporablja za toplo vodo.

NOV PRAVILNIK O NAČINU DELITVE IN OBRAČUNU STROŠKOV ZA TOPLOTO - 2016


Objava pravilnika v Uradnem listu RS

Ljubljana, 23. september 2016

Ministrstvo za infrastrukturo je pripravilo spremembe in dopolnitve pravilnika iz leta 2015, ki zagotavlja pravičnejšo delitev stroškov in tudi v prihodnje omogoča lastnikom, da z varčevanjem in ukrepi zmanjšajo stroške ogrevanja. Pravilnik začne veljati 24. 9. 2016.

Z namenom ustreznega informiranja lastnikov glede prilagojenega pravilnika smo pripravili pogosta vprašanja in odgovore glede ključnih sprememb, ki jih prinaša spremenjen pravilnik:

 

Analiza stanja na področju izvajanja Pravilnika iz leta 2015

Ljubljana, 18. avgust 2016

Ministrstvo za infrastrukturo je naročilo analizo stanja na področju izvajanja pravilnika za kurilno sezono 2015/2016, katere namen je bil ugotoviti dejansko stanje, identificirati probleme ter pripraviti strokovno utemeljene predloge kot izhodišča za potrebne spremembe in dopolnitve pravilnika. Objavljamo povzetek analize.

 

Javna obravnava predloga sprememb in dopolnitev Pravilnika

Ljubljana, 22. julij 2016

Z uveljavitvijo novega pravilnika iz novembra 2015 so se pojavila vprašanja, dileme in kritike, tako s strani izvajalcev delitve in obračuna stroškov kot tudi lastnikov stanovanj oz. poslovnih prostorov stavb s štirimi ali več deli. Z namenom ugotovitve dejanskih težav, njihove teže in obsega, je Ministrstvo za infrastrukturo naročilo analizo stanja na področju izvajanja veljavnega pravilnika v kurilni sezoni 2015/2016 ter pripravilo predlog novega "Pravilnika o spremembah in dopolnitvah pravilnika o načinu delitve in obračunu stroškov za toploto v stanovanjskih in drugih stavbah z več posameznimi deli" in ga objavilo za javno obravnavo.

 


PRAVILNIK O NAČINU DELITVE IN OBRAČUNU STROŠKOV ZA TOPLOTO - 2015


Objava pravilnika v Uradnem listu RS

Ljubljana, 3. november 2015


Javna obravnava pravilnika

Ljubljana, 15. december 2014

Ministrstvo za infrastrukturo je objavilo predlog pravilnika za javno obravnavo. Zainteresirana javnost lahko svoje pripombe na predlog pravilnika posreduje izključno na predpisanem obrazcu do vključno 15. 1. 2015.


© 2012 - 2024 Portal Energetika