Javni Pozivi

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 
Naslov objave Izdajatelj Datum objave
Javni poziv za nepovratne finančne spodbude občanom za električna vozila (107SUB-EVOB23) Eko sklad, j.s. 23.06.2023
Javni poziv za nepovratne finančne spodbude pravnim osebam za nova električna vozila (108SUB-EVPO23) Eko sklad, j.s. 23.06.2023
Javni poziv za kreditiranje okoljskih naložb občanov (70OB23) Eko sklad, j.s. 14.07.2023
Javni poziv za nepovratne finančne spodbude občinam za nakup novih vozil za prevoz potnikov in šolarjev (109SUB-PPŠ23) Eko sklad, j.s. 28.07.2023
Javni poziv za nepovratne finančne spodbude za nove skupne naložbe večje energijske učinkovitosti starejših stavb s tremi ali več posameznimi deli stavbe (110SUB-OBPO23) Eko sklad, j.s. 04.08.2023
Javni poziv za finančne spodbude za nove naložbe v učinkovito rabo energije in obnovljive vire energije za poslovne subjekte (106FS-PO23) Eko sklad, j.s. 25.08.2023
Javni poziv za nepovratne finančne spodbude občanom za električna vozila (45SUB-EVOB16) Eko sklad, j.s. 18.11.2016
Javni poziv za nepovratne finančne spodbude občanom za skoraj ničenergijske stavbe (105SUB-sNESOB23) Eko sklad, j.s. 13.10.2023
Javni poziv za nepovratne finančne spodbude občinam za polnilne postaje za električna vozila v zavarovanih območjih Natura 2000 (44SUB-EVPOL16) Eko sklad, j.s. 18.11.2016
Javni poziv za nepovratne finančne spodbude za zmanjševanje energetske revščine (ZER) Eko sklad, j.s. 01.12.2023
Javni poziv za nepovratne finančne spodbude za nove skupne naložbe večje energijske učinkovitosti starejših stavb s tremi ali več posameznimi deli stavbe (112SUB-OBPO24) Eko sklad, j.s. 04.08.2023
Javni poziv za kreditiranje nakupa okolju prijaznih vozil občanom (73OBEV24) Eko sklad, j.s. 05.04.2024
Javni poziv za kreditiranje okoljskih naložb občanov (72OB24) Eko sklad, j.s. 12.04.2024
Javni poziv za nepovratne finančne spodbude občinam za nakup novih vozil za prevoz potnikov in šolarjev (116SUB-PPŠ24) Eko sklad, j.s. 24.05.2024
Javni poziv za nepovratne finančne pomoči podjetjem za izvedbo energetskega pregleda ali za uvedbo sistema za upravljanje z energijo (113SUB-EPPO24) Eko sklad, j.s. 31.05.2024
Javni poziv za nepovratne finančne spodbude občinam za za naprave za samooskrbo z električno energijo (49SUB-SOOB17) Eko sklad, j.s. 14.04.2017
Javni poziv za nepovratne finančne pomoči malim in srednjim podjetjem za izvedbo energetskega pregleda (47SUB-EPPO17) Eko sklad, j.s. 21.04.2017
Javni poziv za nepovratne finančne spodbude občanom za nove naložbe zamenjave starih kurilnih naprav v skupnih kotlovnicah večstanovanjskih stavb (48SUB-SKOB17) Eko sklad, j.s. 09.06.2017
Javni poziv za kreditiranje okoljskih naložb občanov (59OB17) Eko sklad, j.s. 18.08.2017
Javni poziv za nepovratne finančne spodbude občanom za nove naložbe rabe obnovljivih virov energije in večje energijske učinkovitosti stanovanjskih stavb (54SUB-OB17) Eko sklad, j.s. 13.10.2017
Javni poziv za nepovratne finančne spodbude pravnim osebam za električna vozila (55SUB-EVPO17) Eko sklad, j.s. 13.10.2017
Javni poziv za nepovratne finančne spodbude občanom za električna vozila (57SUB-EVOB17) Eko sklad, j.s. 13.10.2017
Javni poziv za nepovratne finančne spodbude občinam za nakup novih avtobusov za izvajanje javnega mestnega potniškega prometa na območjih občin s sprejetim Odlokom o načrtu za kakovost zraka (50SUB-AVPO17) Eko sklad, j.s. 20.10.2017
Javni poziv za nepovratne finančne spodbude za nove naložbe v gradnjo skoraj nič-energijskih stavb splošnega družbenega pomena (56SUB-LSRS17) Eko sklad, j.s. 20.10.2017
Javni poziv za nepovratne finančne spodbude za nove naložbe v energetsko prenovo stavb javnega sektorja v lasti Republike Slovenije in v upravljanju Ministrstva za obrambo Republike Slovenije (58SUB-MORS17) Eko sklad, j.s. 20.10.2017
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

© 2012 - 2024 Portal Energetika