NOVICE


Ukrepi za omilitev draginje - Naftni derivati

Od 21. junija 2022 dalje je v Sloveniji uveden režim reguliranih marž trgovcev naftnih derivatov izven avtocest in hitrih cest v notranjosti države ter sproščen režim oblikovanja cen na avtocestah in hitrih cestah. Ključni cilj ukrepa je odpravljanje negotovosti za gospodarstvo in potrošnike.

Regulacija cen pogonskih goriv


Vlada Republike Slovenije je sprejela Uredbo o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov, ki začasno za obdobje enega leta regulira cene pogonskih goriv (neosvinčen motorni bencin 95-oktanski in dizelsko gorivo) na bencinskih servisih zunaj avtocest in hitrih cest. Režim je v veljavi od 21. junija 2022 za obdobje enega leta. Cene se oblikujejo na 14-dni. Podrobnejše informacije

S spremembo in dopolnitvijo Uredbe o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov se pri izračunu najvišjih dovoljenih maloprodajnih cen reguliranih pogonskih goriv (neosvinčen motorni bencin 95-oktanski in dizelsko gorivo), ki se prodajajo na bencinskih servisih zunaj avtocest in hitrih cest, od 6. decembra 2022 dalje upošteva tudi dodatek za biokomponento. Podrobnejše informacije

Vlada Republike Slovenije je izdala Uredbo o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov, s katero za obdobje enega leta podaljšuje trenutni sistem delne regulacije cen pogonskih goriv. Režim je v veljavi od 21. junija 2023. Cene se oblikujejo na 14-dni. Podrobnejše informacije

S spremembo uredbe je bila znižana najvišja dovoljena višina marže za bencinsko in dizelsko gorivo. Začasni ukrep za znižanje inflacije, ki je bil sprejet sočasno z znižanjem trošarine, vellja od 5. decembra 2023. Podrobnješe informacije

Najvišja dovoljena višina marža trgovcev z naftnimi derivati je omejena in od 5. 12. 2023 znaša:

  • za NMB-95 gorivo 0,0694 EUR/liter,
  • za dizelsko gorivo 0,0683 EUR/liter.

Veljavne regulirane cene pogonskih goriv


Regulacija cen kurilnega olja


Za kurilno sezono 2022/2023 je Vlada Republike Slovenije z dopolnitvijo Uredbe o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov (Ur. l. RS. št 118/2022) ponovno določila regulatorno oblikovanje cene ekstra lahkega kurilnega olja (ELKO), ki velja od 13. septembra 2022. Cene se oblikujejo na 14-dni. Podrobnejše informacije

Vlada Republike Slovenije je izdala Uredbo o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov, s katero podaljšuje trenutni sistem regulacije cene ELKO. Režim je v veljavi od 21. junija 2023. Cene se oblikujejo na 14-dni. Podrobnejše informacije

Najvišja dovoljena višina marža trgovcev z naftnimi derivati je omejena in za ELKO znaša 0,08 EUR/liter.

Veljavne regulirane cene ELKO


Komplementarni ukrepi – ukinjene dajatve


Vlada Republike Slovenije je za fosilna goriva (bencinsko gorivo, dizelsko gorivo, kurilno olje, zemeljski plin) sočasno ukinila obračunavanje dajatve za obremenjevanje okolja z emisijo CO2 (CO2 taksa). Ukrep se je iztekel 9. maja 2023.

Vlada se je začasno odpovedala zbiranju sredstev iz prispevka za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije (prispevek OVE+SPTE):

  • za NMB-95 gorivo, ki se prodaja na bencinskih servisih zunaj avtocest in hitrih cest,
  • za dizelsko gorivo na vseh bencinskih servisih. Ukrep se je iztekel 21. junija 2023. Podrobnejše informacije

Pravna podlaga


© 2012 - 2024 Portal Energetika