Ukrepi za omilitev draginje - Naftni derivati

Od 21. junija 2022 dalje je v Sloveniji uveden režim reguliranih marž trgovcev naftnih derivatov izven avtocest in hitrih cest v notranjosti države ter sproščen režim oblikovanja cen na avtocestah in hitrih cestah. Ključni cilj ukrepa je odpravljanje negotovosti za gospodarstvo in potrošnike.

Regulacija cen pogonskih goriv


Vlada Republike Slovenije je sprejela Uredbo o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov, ki začasno za obdobje enega leta regulira cene pogonskih goriv (neosvinčen motorni bencin 95-oktanski in dizelsko gorivo) na bencinskih servisih zunaj avtocest in hitrih cest. Režim je v veljavi od 21. junija 2022 za obdobje enega leta. Cene se oblikujejo na 14-dni. Podrobnejše informacije

Pri tem je omejena najvišja dovoljena višina marža trgovcev z naftnimi derivati, ki znaša:

  • za NMB-95 gorivo 0,0994 EUR/liter,
  • za dizelsko gorivo 0,0983 EUR/liter.

Veljavne regulirane cene pogonskih goriv


Regulacija cen kurilnega olja


Za kurilno sezono 2022/2023 je Vlada Republike Slovenije z dopolnitvijo Uredbe o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov (Ur. l. RS. št 118/2022) ponovno določila regulatorno oblikovanje cene ekstra lahkega kurilnega olja (ELKO), ki velja od 13. septembra 2022. Cene se oblikujejo na 14-dni.

Z uredbo se omejuje tudi najvišjo dovoljeno višino marže trgovcev, ki znaša 0,08 EUR/liter. Podrobnejše informacije

Veljavne regulirane cene ELKO


Komplementarni ukrepi – ukinjene dajatve


Vlada Republike Slovenije je za fosilna goriva (bencinsko gorivo, dizelsko gorivo, kurilno olje, zemeljski plin) sočasno ukinila obračunavanje dajatve za obremenjevanje okolja z emisijo CO2 (CO2 taksa).

Vlada se je začasno odpovedala zbiranju sredstev iz prispevka za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije (prispevek OVE+SPTE):

  • za NMB-95 gorivo, ki se prodaja na bencinskih servisih zunaj avtocest in hitrih cest,
  • za standardno dizelsko gorivo na vseh bencinskih servisih

Pravna podlaga


© 2012 - 2022 Portal Energetika